Rozwój pracowników w organizacji

W parze ze zmieniającym się środowiskiem i charakterem pracy, powinien iść z rozwój pracowników w organizacji. Na dzisiejszym trudnym rynku, największą szansę na przetrwanie, mają firmy posiadające wykwalifikowanych, elastycznych i koncentrujących się na przyszłości zespołach.

rozwój pracowników

Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi mówi, że:

"Wspieranie wzrostu, pomoc pracownikom w osiąganiu ich osobistych celów, jak i zapewnianie im odpowiednich warunków do rozwoju, powinno stanowić bazę do działań każdego lidera nastawionego na sukces osobisty, podwładnego i organizacji.”

 
Teoria rozwoju pracowników, traktuje również o konieczności wspólnej odpowiedzialności: podwładnego, organizacji i lidera, jaka musi mieć miejsce, aby firma się rozwijała.  Nie może być mowy o mobbingu w pracy. W tym partnerstwie:

 

       1. Organizacja

 •  rozwój pracowników w organizacji jest pożądany i wspierany

       2. Lider

 • ocenia pracowników wg jasnych kryteriów
 • zbiera informacje zwrotne na temat umiejętności i zainteresowań podwładnych
 • wybiera szkolenia, które odpowiadają celom rozwoju kariery zawodowej pracowników
 • tworzy roczny plan rozwoju pracowników w organizacji

3. Pracownik:

 • chętnie poddaje się ocenie własnych umiejętności
 • poszukuje możliwości własnego rozwoju
 • aktywnie uczestniczy w identyfikacji własnych celów i potrzeb szkoleniowych

Rozwój pracowników w organizacji - korzyści

 

 1. „patrzenie w przyszłość” pozwala pracownikom tworzyć realistyczne cele kariery
 2. wysoka aktywność intelektualna pozytywnie wpływa na wzrost umiejętności szybkiego uczenia się
 3. możliwości awansu i / lub poziomego i pionowego przyczyniają się do pracownika satysfakcji zawodowej
 4. poczucie odpowiedzialności za zarządzanie własną karierą przyczynia się do pewności siebie
 5. rozwój kariery zawodowej zwiększa motywację i wydajność podwładnych
 6. organizacja kładąca duży nacisk na rozwój, przyciąga najlepszych pracowników

Stare porzekadło mówi, że: „Kto stoi w miejscu, ten w rzeczywistości się cofa”. W dzisiejszych czasach dana fraza zdaje się być idealnym odzwierciedleniem prawdy, dotyczącej świata biznesu, gdzie promocja edukacji i rozwój pracowników w organizacji jest najlepszym sposobem na poprawę funkcjonowania całej organizacji.