Czy pracownicy wolą szkolenia w miejscu pracy?

Jak zmotywować pracownika? Takie pytanie zadaje sobie nie jeden menadżer personalny. Portal internetowy HRstandard.pl właśnie opublikował drugi już raport – „Angażowanie pracowników – klucz do sukcesu firmy”, w którym zebrane zostały najlepsze praktyki z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w biznesie. Kluczowym tematem stało się angażowanie pracowników, jako praktyka zwiększająca konkurencyjność firmy. Autorzy raportu zebrali i zestawili przykłady, jak z tą kwestią radzą sobie polscy pracodawcy. Specjaliści z całego świata radzą jak przeprowadzać proces angażowania pracowników, aby czuli się spełnieni i docenieni.

 

Poniższy diagram przedstawia sposoby, jakimi pracownicy dowiadują się o ciekawych szkoleniach:

 

Jak zmotywować do pracy, czyli sprawdzone sposoby na zaangażowanie pracowników

 

Jedna z części raportu poświęcona jest przedstawieniu sprawdzonych sposobów na zaangażowanie pracowników. Autorzy przedstawili osiem, sprawdzonych rad. Po pierwsze – struktura zatrudnienia oraz rekrutacja wewnętrzna pozwalająca na rozwój i awans pracowników. Po drugie – oferta szkoleniowa dostosowana do indywidualnego potencjału pracowników. Po trzecie ustalenie jasnych zasad i celów, czyli tzw. zarządzanie wynikami pracy. Po czwarte motywujące programy uznaniowe i konkursy. Kolejnym, niezwykle ważnym aspektem jest prowadzenie otwartej komunikacji, która stwarza poczucie równości, a także zmniejszenia dystansu pomiędzy kadrą zarządzającą, a resztą pracowników. Benefity dla pracowników, w postaci między innymi opieki medycznej, czy pakietu sportowego, to kolejne sprawdzone sposoby motywowania podwładnych. Nową, aczkolwiek coraz bardziej popularną formą motywowania pracowników, jest wolontariat pracowniczy, który mimo braku korzyści materialnych, przynosi dużo satysfakcji. I w końcu ostatni, lecz nie najmniej ważny aspekt, to wprowadzenie do firmy regularnych badań opinii, które pozwolą na poznanie zdania naszych pracowników na różne tematy związane z firmą. (Na podstawie zasad wprowadzonych w Kompanii Piwowarskiej).

 

Czy pracownicy wolą szkolenia w miejscu pracy?

 

Jednym ze sposobów na zmotywowanie i rozwój pracowników, które przynosi obopólne korzyści, zarówno dla pracowników, jak i pracodawców są szkolenia. I tutaj powstaje pytanie czy pracownicy wolą szkolenia w miejscu pracy, a także wiele innych? Przygotowując strategię szkoleń w firmie trzeba oczywiście zwrócić uwagę na kilka aspektów. Oto niektóre z nich:

-   Szkolenia powinny być dostosowane do strategii firmy, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał naszych pracowników i dzięki temu dążyć do osiągnięcia postawionych sobie celów.

Indywidualny dobór szkoleń kluczem do sukcesu. Dlatego też warto wziąć pod uwagę preferencje pracowników i zastanowić się nad tym czy pracownicy wolą szkolenia w miejscu pracy, czy może wręcz przeciwnie, bardziej atrakcyjne będą dla nich szkolenia wyjazdowe? Nie ma tu oczywiście jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ zależy to od wielu czynników i przede wszystkim od naszego zespołu. Młody zespół prawdopodobnie będzie preferował szkolenia poza miejscem swojego zamieszkania, które oprócz możliwości podnoszenia swoich kwalifikacji i umiejętności, daje również szanse na integracje ze współpracownikami i lepsze ich poznanie. Zespół, w którym przeważać będą młode mamy zdecydowanie bardziej preferować będzie szkolenia w miejscu pracy, najlepiej w zwyczajowych godzinach pracy. Dlatego też odpowiedź na pytanie czy pracownicy wolą szkolenia w miejscu pracy jest niezwykle trudna i zależna od wielu czynników.

Pamiętajmy o zgraniu zespołu, który dzięki temu staje się bardziej wydajny.  W tym celu warto organizować nie tylko szkolenia ukierunkowane na podnoszenie kwalifikacji, ale również rozważyć wprowadzenie np. wyjazdów integracyjnych, szkoleń wprowadzających dla nowych pracowników, którzy dzięki temu od pierwszego dnia w firmie poczują się jej częścią. Dobrym pomysłem są również np. cotygodniowe spotkania, na których w nieformalnej, przyjaznej atmosferze omawia się sytuację w firmie, jaka miała miejsce w minionym tygodniu.

 

Artykuł powstał w oparciu o Raport „Angażowanie pracowników – klucz do sukcesu firmy”. (http://hrstandard.pl/2012/06/19/przeczytaj-raport-angazowanie-pracownikow/)