Stadia rozwoju grupy w organizacji

Zbiór osób ukierunkowanych w swoich działaniach na zdobycie wspólnego celu, nazywamy grupą. Tym samym nowoczesne organizacje właśnie w zespołach ludzi pokładają swoją nadzieję na sukces. Tworzenie grup w firmach, sprzyja lepszej komunikacji, jak i spójności działań pracowników. Jednak ojcem sukcesu działań zespołu jest pewien burzliwy proces…

 

1. Stadium rozwoju grupy - formowanie

Na tym etapie członkowie grupy zaczynają się poznawać. Wraz z zaspokajaniem ciekawości odnośnie innych osób, zespół zaznajamia się z zadaniami, jakim będzie musiał sprostać. W trakcie pierwszego stadium rozwoju grupy, zazwyczaj wszyscy jej członkowie są dla siebie bardzo mili i chętnie realizują pomysły swoich kolegów. Ludzie unikają bezpośrednich starć i często wykazują się ogromną dozą cierpliwości.

 Wskaźniki stadium:

- grupa poznaje swoje zadania

- wstępne, grzecznościowe interakcje członków zespołu

 

2. Stadium rozwoju grupy - zakłócenia

Kiedy poczucie świeżości utworzonej grupy mija, rozpoczyna się stadium zakłóceń. Tutaj niespodziewanie na pierwszy plan, wysuwa się konflikt o władzę. Walka nabrzmiewa, kiedy grupa poznając wymagania, musi wybrać swoją ścieżkę działań. Na tym stadium rozwoju grupy, najważniejsze okazuje się umiejętność słuchania i wspólnego wybrania jednej drogi do celu.

Wskaźniki stadium:

- konflikty pomiędzy członkami grupy

- znalezienie wspólnego wyjścia z trudnej sytuacji

 

3. Stadium rozwoju grupy - normalizacja

Na tym etapie dochodzi do odkrywania standardów zespołowego działania. Członkowie grupy poszukają odpowiedzi na pytania: Co tak naprawdę oznaczają wyznaczane w organizacji terminy,  jaki poziom precyzji jest od nich wymagany, czy każdy członek grupy musi się pojawiać na wszystkich spotkaniach, gdzie w hierarchii firmy znajduje się dany zespół.

Jeśli odpowiadając sobie na powyższe pytania, grupa jest w stanie opracować wspólny sposób działań, to dany zespół jest gotowy do przejścia na następne stadium. Niestety, często zdarza się, że grupa nie jest w stanie przejść do dalszego etapu rozwoju.

Wskaźniki stadium:

- członkowie zespołu poznają standardy działań

- grupa ustala wspólną strategię swoich aktywności

 

4. Stadium rozwoju grupy - działanie

Tutaj zespół jest już gotowy do rozpoczęcia produktywnej pracy. Role poszczególnych członków organizacji zostały jasno ustalone i głośno wypowiedziane. W trakcie tego stadium, interakcje członków grupy powinny zachodzić łatwo i bez większych zakłóceń. Bywa jednak, że zespół wchodzi w etap działania nie doświadczając problemów charakterystycznych dla wcześniejszych stadiów rozwoju grupy. Taka sytuacja zazwyczaj prowadzi do bezproduktywnego konfliktu lub regresu w rozwoju grupy.

 

Wskaźniki stadium:

- ukierunkowanie energii członków zespołu na rozwiązanie zadań

- wykorzystywanie przez grupę procesów rozwiązywania problemów, wygenerowanych w trakcie poprzednich stadiów

 

5. Stadium rozwoju grupy – finał

 Rozwój grupy skazany jest na swój koniec, czy to przez ukończenie zadania czy przez zmianę członków zespołu. Dane stadium z jednej strony może okazać się świętowaniem dobrze wykonanej pracy, jak i rozpaczą związaną z utratą bliskich relacji pomiędzy członkami zespołu.

Wskaźniki stadium:

- rozluźnienie relacji międzyludzkich

- wspominanie z rozrzewnieniem pracy grupowej

 

Świadomy stadiów rozwoju grupy lider, jest w stanie odpowiednio reagować na różne sytuacje zaistniałe w trakcie pracy swojego zespołu. Warto pamiętać, że grupa to zespół indywidualności, który odpowiednio poprowadzony, jest w stanie osiągnąć wiele dla całej organizacji.