Branża szkoleniowa - trendy i rozwój

Co nam dało wejście do Unii Europejskiej, czyli branża szkoleniowa trendy i rozwój.

W momencie, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej stanęły przed nią nowe możliwości, dotyczące szkoleń różnych grup pracowników. W głównej mierze szkolenia takie refundowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków, jakie przeznacza Unia na takie cele.

Przed wstąpieniem do Unii nawet, jeżeli firmy organizowały szkolenia dla pracowników nie wszyscy byli nimi obejmowani, gdyż najczęściej przedsiębiorstwo musiało samo wyłożyć całą kwotę potrzebną na przeszkolenie pracowników. W związku z tym właściciele wybierali tylko pracowników, którzy według nich zasłużyli na to, żeby objąć ich szkoleniem. Tym samym zamykali drogę rozwoju innym osobom. Dotacje unijne stały się, więc szansą na podniesienie kwalifikacji wszystkich pracowników, przy niewielkich nakładach finansowych ze strony pracodawców. Skorzystały na pewno na tym osoby starsze oraz niepełnosprawne, które najczęściej były pomijane przy wyborze osób delegowanych na szkolenia. Obecnie pracownicy szkoleni są w ten sposób, że mają stawać się narzędziem, pomocnym w wyróżnieniu się na tle konkurencji. W dalszym ciągu branża szkoleniowa opiera się na jednym z głównych środków finansowania szkoleń – Europejskim Funduszu Społecznym, którego główną inicjatywą jest zorganizowanie systemu szkoleń.

Poniższa lista przedstawia listę projektów współfinansowanych przez EFS, realizowaną  przez Urząd Miasta w Łodzi, w bieżącym roku.

Kursy EFS

Na co zwrócić uwagę przy wyborze szkolenia?

Szkolenia unijne mają specyficzne wymagania, które jest dość ciężko spełnić. Lecz na rynku znajduje się obecnie wiele firm, które pomagają w zdobyciu dotacji oraz zajmują się przeprowadzaniem szkoleń. Jednak trzeba bardzo uważać, gdyż wśród uczciwych przedsiębiorstw szkoleniowych znajdują się też takie nieuczciwe lub podchodzące lekceważąco do klienta, co bardzo rzutuje na trendy i rozwój branży szkoleniowej. Poza tym wiele programów nastawionych jest na to, by do firmy przyciągnąć osoby utalentowanie oraz żeby je w firmie zatrzymać, a także zadbać o ich rozwój poprzez własny system szkoleń.

Kolejnym trendem w polskich systemie szkoleń jest tzw. ,,indywidualizacja procesu szkoleniowego” czyli nastawienie na jedną konkretną osobę i dopasowanie szkolenia do jej indywidualnych umiejętności, a nie szkolenie tzw. na oślep, czyli wszystkie osoby uczone są tego samego. Coraz popularniejsze stają się szkolenia internetowe tzw. e-learning. Jest to doskonała alternatywa dla wszystkich osób, które chciałaby podnieść swoje kwalifikacje, ale nie mają czasu na to, aby uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych. Często takie platformy e-learningowe dostosowują swoje godziny zajęć do wymogów klienta, gdyż organizują indywidualne kursy oraz współpracują tylko z jednym klientem.

Branża szkoleniowa trendy i rozwój to także samokształcenie oraz rozszerzanie własnych kompetencji w kontakcie z innymi osobami w grupie. Na znaczeniu zyskuje również forma szkolenia jak również możliwość przekazywania nabytych przez siebie informacji w trakcie szkolenia innym pracownikom firmy, dzięki wymianie doświadczeń, nieformalnie wiele osób zostaje objętych szkoleniem.  Rośnie również znaczenie liderów oraz menadżerów. Obecnie najlepsze firmy, które zajmują się kształceniem pracowników starają się szkolenie przeprowadzać tak, żeby wykorzystywać najnowsze technologie, a także poszerzać wiedzę poprzez system gier i stymulacji biznesowych. 

 

Kursy Unia Europejska szkolenia

Branża szkoleniowa trendy i rozwój – jak to wygląda dziś?

Szczególnie popularne są obecnie szkolenia językowe, zwłaszcza te, rozwijające znajomość języka angielskiego pod kątem danej branży. Duży nacisk obecnie kładzie się także na to, by dane szkolenie było nie tylko wartościowe pod względem merytorycznym, ale również na to, aby było one przeprowadzone w atrakcyjny dla kursanta sposób. W związku z tym, że wiele mówi się o tym, iż środki z funduszy europejskich niedługo się skończą wiele osób zastanawia się jak będzie wyglądała branża szkoleniowa w Polsce. Już w tej chwili można zauważyć rozwój wcześniej już wspomnianego samokształcenia – czyli tzw. self coachingu oraz korzystania z usług trenerów personalnych, którzy pomagają na indywidualnych spotkaniach pokierować drogą zawodową i rozwinąć dodatkowe umiejętności potrzebne w pracy.