pedagogika dorosłych

15 li. 2022

Pierwszy rezultat projektu ENVIRONMENTAL CHANGE to sylabus

25 cz. 2017

Regularne wykonywane ćwiczeń na pamięć i koncentrację jest najlepszą profilaktyką demencji starczej, w tym również choroby Alzhaimera. Trening mózgu pozwala usprawnić logiczne myślenie, szybkość przyswajania informacji oraz efektywność pracy umysłowej. Swoją pamięć można wyćwiczyć, m.in. poprzez czytanie książek, rozwiązywanie krzyżówek oraz granie w szachy. Przy treningu mózgu przydatne są także techniki opracowane przez naukowców.

15 wrz. 2015

Lepsza praca, swobodne podróżowanie, korzystanie z dobrodziejstw światowej kultury – to wszystko mamy na wyciągnięcie ręki jeśli biegle władamy językiem angielskim. Co jednak zrobić kiedy brakuje nam motywacji do spędzania wielu godzin z nosem w podręcznikach do nauki? Odpowiedź jest prosta – zapisać się do takiej szkoły, która oferuje coś więcej niż tylko standardowy proces nauki.

13 sie. 2014

Pedagogika już dawno przestała być wyłącznie nauką społeczną. Obecnie nabiera zupełnie nowego wymiaru, a studia na tym kierunku nie koncentrują się wyłącznie na zdobywaniu wiedzy merytorycznej. Pedagogika jest w dzisiejszych czasach ważną misją, której celem jest prowadzenie działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalności edukacyjnej ludzi dorosłych w taki sposób, by być otwartym na ich potrzeby, oczekiwania i problemy.

15 maj 2013

Wielu z nas poświęca dużo czasu na oglądanie telewizji oraz surfowanie po Internecie. Niektórzy wręcz nie wyobrażają sobie dnia bez zajrzenia do informacji w sieci. A co jeśli choć ułamek czasu z tego poświęcić na  samodzielną naukę, studiowanie interesujące przedmiotu? Jak rozpocząć samoedukację?

24 kw. 2013

Żyjemy w epoce ciągłych przemian zachodzących w każdej dziedzinie naszego życia.. Postęp technologiczny wymusza konieczność dopasowania się do nowych zadań oraz zmiennej organizacji pracy. Zachodzi więc potrzeba dokształcania się bez względu na wiek i zajmowane stanowisko. Czym jest kształcenie ustawiczne? Jakie ma ono znaczenie?

26 paź. 2012

Wykształcenie to niezwykle istotna kwestia dla wielu młodych ludzi. Po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej najczęściej próbują oni swoich sił na studiach wyższych. Dla niektórych problematyczny jest wybór kierunku studiów. Jest to często wynikiem z jednej strony chęci dopasowania studiowanego kierunku do swoich zainteresowań i umiejętności, a z drugiej do wymogów, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy. Uczelnie praktycznie rok rocznie powiększają swoja ofertę możliwości studiowania o coraz to nowsze kierunki.

09 sie. 2012

Co nam dało wejście do Unii Europejskiej, czyli branża szkoleniowa trendy i rozwój.

W momencie, kiedy Polska wstąpiła do Unii Europejskiej stanęły przed nią nowe możliwości, dotyczące szkoleń różnych grup pracowników. W głównej mierze szkolenia takie refundowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków, jakie przeznacza Unia na takie cele.

17 maj 2012

Brytyjskie statystyki wykazują, że tylko 28% osób w wieku powyżej 65 lat, posiada w swoim domu dostęp do internetu. W wyniku czego, emeryci i renciści są pozbawieni dostępu do edukacji, rozrywki jak i konkurencyjnych ofert handlowych.

Między innymi właśnie takie wnioski wysnuło grono ludzi, badających dostęp do internetu wśród marginalizowanych grup na Wyspach Brytyjskich. Badanie, obok osób starszych, objęło również jednostki niepełnosprawne, jak i zamieszkujące obszary wiejskie.

08 li. 2011

Pedagog w nurcie gestalt czuwa nad atmosferą podczas procesu kształcenia, bo tylko w klimacie wzajemnego zaufania, otwartości i prawdy rozwój człowieka może przebiegać bez zakłóceń. Rola pedagoga wymaga zrozumienia, że uczeń to jedność uczuć, myśli i ciała. Gestalt podkreśla, iż dotychczasowy stosunek nauczyciela oparty na akcentowaniu różnic między nim a wychowankiem nie jest pożądany, a liczy się partnerskie współistnienie.