pedagogika dorosłych

22 paź. 2011

Do czego potrzebny mi komputer? – jest to jedno z najczęściej zadawanych pytań jakie można usłyszeć od uczących się dorosłych.  Spory odsetek takich osób stanowią ludzie – z jednej strony w zbyt zaawansowanym wieku by dać sobie radę na szybko zmieniającym się rynku pracy, z drugiej strony zaś za młodzi na emeryturę. To właśnie od nich w trakcie różnorakich szkoleń można usłyszeć słowa: „nigdy nie używałem komputera”.

08 sie. 2011

W związku z tym, że liczba osób dorosłych powracająca na studia i doszkalająca się drastycznie rośnie, wiedza odnośnie zasad na jakich dojrzałe osoby zdobywają wiedzę, okazuje się kluczowa. Poniżej przedstawiono ogólną charakterystykę procesu edukacji, z uwzględnieniem teori uczenia się dorosłych.

 

25 cz. 2011

Etapy rozwoju człowieka według Eriksona są bardzo popularne wśród psychoanalityków i pedagogów, stanowią rownież źródło samopoznania dla osób pragnących przyjrzeć się własnej ścieżce rozwoju. Erik Erikson był niemieckim psychoanalitykiem, który opracował 3 aspekty tożsamości: ego (własny), osobisty (osobowe cechy szczególne, odróżniające jedną osobę od drugiej),  społeczny/ kulturowy (wszystkie role społeczne jakie dana osoba może odgrywać).

27 lt. 2011

Jeszcze kilkanaście lat temu wielu naukowców twierdziło, że zdolność do zdobywania wiedzy diametralnie maleje z wiekiem. Współczesne badania i teorie na temat uczenia się dorosłych potwierdzają, że ludzki mózg posiada umiejętność rozwijania się w każdym okresie życia. Ponadto udowodniono, że osoby dorosłe są w stanie uczyć się znacznie bardziej efektywnie, gdy robią to w swoim tempie, a nie pod presją czasu.

10 kw. 2010

J.F.Herbart i J.Dewey to niewątpliwie dwie wielkie osobowości świata edukacji. Pierwszy z nich to pomysłodawca tradycyjnego systemu kształcenia, w którym postać nauczyciela przekazującego wiedzę jawi się na pierwszym planie. Drugi prezentuje dydaktykę progresywną, w której uczeń jest w centrum procesu edukacyjnego, a przyswajanie wiedzy odbywa się drogą samodzielnego myślenia i rozwiązywania problemów. Poglądy, którego z nich mają prawo wpływać na kształt działań edukacyjnych współcześnie?

06 lt. 2010

Czasy, gdy proces edukacji można było zamknąć w okresie do 25 roku życia, odchodzą powoli do lamusa. Potrzeba ustawicznego uczenia się (lifelong learning) wynika z dynamicznego rozwoju świata. Niemalże każdego dnia jesteśmy świadkami zmian technologicznych, gospodarczych i społecznych. Edukacja dorosłych stała się kluczem do odpowiedniego reagowania na zupełnie nowe problemy.