oświata i szkolnictwo

07 lt. 2010

Filmy dokumentalne dotyczące edukacji w Azji, zawsze wzbudzały sporo kontrowersji. Pod główną wątpliwość Europejczycy zwykli poddawać ilość czasu, jaką przeciętny Azjata musi poświęcać kształceniu się. Pogłoski o tym, że uczniowie mają obowiązek przebywania na terenie szkoły od świtu do nocy, przynajmniej w przypadku prowincji Liaoning (pn-wsch część Chin), okazują się prawdziwe.

17 li. 2009

W dobie społeczeństwa wiedzy dziedziny edukacji i biznesu nabierają coraz większego znaczenia – również dla liderów – zarówno w zakresie zarządzania instytucjami, jak i w sferze uzupełniania wiedzy i doskonalenia technik menedżerskich.Liderzy edukacji w coraz większym stopniu doceniają zasoby praktycznej wiedzy zgromadzonej przez sektor prywatny. W społeczeństwie wiedzy współpraca obu tych dziedzin jest koniecznością, a wymiana doświadczeń – dobrodziejstwem.