oświata i szkolnictwo

17 gru. 2012

W ubiegły czwartek (13.12.) dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Fedorowicz, w czasie briefingu prasowego przedstawił raport na temat stanu edukacji 2011 zatytułowany ,,Kontynuacja przemian”. Dużo uwagi poświęcono w nim szkolnictwu wyższemu i edukacji zawodowej. To drugi raport, który został przygotowany przez IBE.

07 li. 2012

Jeśli naprawdę zależy Ci na podjęciu studiów na danym kierunku to pewnie z niecierpliwością czekasz na ogłoszenie wyników rekrutacji. Odmowna decyzja komisji rekrutacyjnej nie musi być dla Ciebie ostateczna. Masz bowiem możliwość złożenia odwołania.

31 paź. 2012

W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko toczy się wokół Internetu wiele osób zastanawia się czy warto jeszcze inwestować w tradycyjne formy reklamy. Odpowiedź na to pytanie brzmi – oczywiście, że warto. Jednakże trzeba tutaj zaznaczyć, że większość środków trzeba przeznaczyć na reklamę w sieci. Wcześniej trzeba się zastanowić, jakie kursy wybierane są najchętniej przez potencjalnych odbiorców i to na ich promocję przede wszystkim postawić.

 

26 paź. 2012

Wykształcenie to niezwykle istotna kwestia dla wielu młodych ludzi. Po zakończeniu edukacji na poziomie szkoły średniej najczęściej próbują oni swoich sił na studiach wyższych. Dla niektórych problematyczny jest wybór kierunku studiów. Jest to często wynikiem z jednej strony chęci dopasowania studiowanego kierunku do swoich zainteresowań i umiejętności, a z drugiej do wymogów, jakie stawia dzisiejszy rynek pracy. Uczelnie praktycznie rok rocznie powiększają swoja ofertę możliwości studiowania o coraz to nowsze kierunki.

03 sie. 2012

Tak jak i wszystko inne tak wokół nas się nieustannie zmienia, tak również metody pracy w szkole powinny się zmieniać i dostosowywać do wymagań współczesnego świata. Opracowywanych jest wiele programów nauczania stosujących nowoczesne metody pracy w szkole. Takim programem jest KREATOR realizowany z polecenia Ministra Edukacji Narodowej. Nowoczesne metody pracy w szkole to przede wszystkim aktywizacja uczniów do samodzielnego działania, mająca na celu przystosować ich do późniejszego, dorosłego życia.

 

27 lp. 2012

Jaki kierunek dla niezdecydowanych? Nad tym zastanawia się wiele osób, które w tym roku chcą kontynuować naukę na studiach wyższych, jednak nie wiedzą jeszcze co chcą dalej w życiu robić. Podpowiedzią dla takich osób może być fakt, iż 12 lipca 2012 roku dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odebrał od premiera Donalda Tuska certyfikat, który potwierdza zdobycie przez politologię UAM tytułu „Najlepszego kierunku studiów”, co roku przyznawanego przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

 

30 maj 2012

Według Raportu The Horizon dla Szkolnictwa Wyższego (The Horizon Report 2012) w najbliższej perspektywie czasu, możemy spodziewać się, że sześć róznych obszarów nowoczesnych technologii będzie napędzać szkolnictwo wyższe. Które z nich widzimy w Polskich Szkołach?

 

W perspektywie 1 roku

 

08 li. 2011

Pedagog w nurcie gestalt czuwa nad atmosferą podczas procesu kształcenia, bo tylko w klimacie wzajemnego zaufania, otwartości i prawdy rozwój człowieka może przebiegać bez zakłóceń. Rola pedagoga wymaga zrozumienia, że uczeń to jedność uczuć, myśli i ciała. Gestalt podkreśla, iż dotychczasowy stosunek nauczyciela oparty na akcentowaniu różnic między nim a wychowankiem nie jest pożądany, a liczy się partnerskie współistnienie.

05 paź. 2011

Ścieżka kariery nauczycieli nie jest usłana różami. Dylematy etyczne, edukacyjne, próby sprostania wymaganiom stawianym przez przełożonych i uczniów potrafią ostudzić zapał nawet najbardziej zapalonego nauczyciela. Jeśli masz właśnie taką chwilę zwątpienia, przypomnij sobie życzenia w Dniu Nauczyciela , które co roku składają wam uczniowie i koniecznie przeczytaj poniższe cytaty

 

29 paź. 2010

Informatyzacja szkół i uczelni, to w społeczństwie informacyjnym konieczność. Przepływ informacji i szybkość komunikacji to jedne z dotychczas podkreślanych atutów. Warto zwrócić uwagę na wykorzystanie nowoczesnych technologii w celach zwiększenia atrakcyjności zajęć i tym samym zainteresowania uczestnikówE- szkoła to nowe rozwiązanie - niestety o pełnej informatyzacji trudno jeszcze mówić.