Raport o stanie edukacji 2011

W ubiegły czwartek (13.12.) dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych Michał Fedorowicz, w czasie briefingu prasowego przedstawił raport na temat stanu edukacji 2011 zatytułowany ,,Kontynuacja przemian”. Dużo uwagi poświęcono w nim szkolnictwu wyższemu oraz edukacji zawodowej. To drugi raport, który został przygotowany przez IBE.

Pierwszy z nich ,,Społeczeństwo w drodze do wiedzy”, opublikowany w zeszłym roku był zbiorem informacji na temat zmian jakie dokonały się w polskiej edukacji na przestrzeni ostatnich 15 lat, z wyraźnie położonym naciskiem na edukację ogólną. Edycja z 2011 roku zawiera natomiast informacje na temat:

  • zmian ilościowych w oświacie i szkolnictwie wyższym
  • zmian instytucjonalnych w oświacie i szkolnictwie wyższym
  • zasad finansowania edukacji
  • zmian w prawie dotyczących edukacji, które weszły w życie poprzez wprowadzenie nowych aktów prawnych w 2011 roku

Zarówno część dotycząca zmian w prawodawstwie jak i trendów w edukacji będzie według zapowiedzi co roku aktualizowana. Szczególne miejsce w raporcie zajmują dwie monografie. Pierwsza z nich ,,Szkolnictwo wyższe” przedstawia zmiany, jakie dokonały się w polskim szkolnictwie w związku z Procesem Bolońskim, a także m.in. kwestie mobilności polskiego szkolnictwa. Druga monografia ,,Edukacja zawodowa w Polsce” przedstawia natomiast rys historyczny kształcenia zawodowego w Polsce, modele kształcenia zawodowego, charakterystykę prawną, obecną sytuację i przemiany w szkolnictwie zawodowym).

Publikacja została przygotowana w ramach projektu współfinansowanego przez UE, ze środków EFS pod nazwą ,,Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”. Z jego zawartością można się zapoznać tutaj.