Bezpłatna Konferencja IT w Uczelniach GigaCon

IT w uczelniach

Już 26 kwietnia w Warszawie odbędzie się Konferencja IT w Uczelniach GigaCon. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Celem konferencji jest przedstawienie najnowszych rozwiązań w zakresie informatyzacji uczelni wyższych.

 

Aktualna tematyka:

1. Temat dotyczący e-learningu w trakcie przygotowań.
– Stefan Nowicki ( Centrum Kształcenia na Odległość, Uniwersytet Wrocławski )

2. Jak zarządzić zmianą jaką jest wdrożenie systemu IT w Uczelniach?
– Wiesław Grabowski ( Szkoła Zarządzania Zmianą )
Każde wdrożenie informatyczne jest zmianą i dlatego w jego przypadku pojawiają się pewne typowe wyzwania. Do najważniejszych należy radzenia sobie z reakcjami ludzi, których zmiana będzie dotyczyć...

3. Sztuczna inteligencja w administracji uczelni? Przykłady zastosowań.
– Paweł Picewicz ( Niezależny Ekspert )
Czy sztuczna inteligencja może być panaceum na problemy związane z zarządzaniem procesami w administracji uczelni wyższych? Czy może stać się istotnym elementem całego ekosystemu, który nie tylko analizuje dane – ale wręcz odpowiada za podejmowanie części decyzji?

4. Ubezpieczenia cyber jako sposób ochrony uczelni przed kosztami naruszeń przepisów RODO.
– Robert Koszut ( Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania we Wrocławiu )
Z dniem 25.05.2018 r. wejdą w życie nowe przepisy dotyczące ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania w przypadku ich naruszenia. We wszystkich krajach Unii Europejskiej zastosowanie znajdzie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co się z tym wiąże...?

5. Gotowe narzędzie wspierające wdrożenie RODO
– Grzegorz Filarowski ( LOG System )
Przedstawienie najważniejszych elementów z unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych w praktyce, tj. jak dokonać rejestru zbiorów danych i nimi zarządzać, nadawanie i odbieranie uprawnień, jak powinna wyglądać karta pracownika oraz wiele więcej. Praktyczna wiedza bez omawiania przepisów...

6. Duża ilość użytkowników vs. administrator – jak zapobiegać wyciekom danych? 7 przykładów proaktywnego monitorowania sieci
– Paweł Wałuszko ( AdRem Software )
Mówiąc o bezpieczeństwie sieci, najczęściej myślimy o różnego rodzaju zaporach: firewall, anty-wirus, skanery malware, itp. Jednak w ostatniej dekadzie na uczelniach praca administratora ds. IT diametralnie się zmieniła. Dzisiaj administrator odpowiada nie tylko za komputery I serwery, ale także za poprawność działania usług...

7. Ustawa 2.0 oraz szanse związane z innowacyjnym kształceniem przy wykorzystaniu nowych technologii.
– Piotr Pokorny ( Instytut Rozwoju Szkolnictwa Wyższego )
Toczące się obecnie prace legislacyjne nad nowym kształtem przepisów regulujących system szkolnictwa wyższego w Polsce dają szkołom wyższym nadzieję na nowe otwarcie m.in. w zakresie kształcenia...

 

Warunkiem uczestnictwa jest BEZPŁATNA REJESTRACJA na stronie: http://gigacon.org/event/uczelnie_18/