umiejętności informacyjne

30 maj 2012

Według Raportu The Horizon dla Szkolnictwa Wyższego (The Horizon Report 2012) w najbliższej perspektywie czasu, możemy spodziewać się, że sześć róznych obszarów nowoczesnych technologii będzie napędzać szkolnictwo wyższe. Które z nich widzimy w Polskich Szkołach?

 

W perspektywie 1 roku

 

20 maj 2012

Pokolenie Y nie zna świata bez nowoczesnych technnologii. Choć używane skromnie w Polskich szkołach, ich znaczenie rośnie i bywa tematem wielu spekulacji i prognoz. Eksperci zgodnie twierdzą, że technolgie zmienią oblicze edukacji na przestrzeni następnych kilkunastu; kilkudziesięciu lat.

Według różnych danych na świecie mamy już:

17 maj 2012

Brytyjskie statystyki wykazują, że tylko 28% osób w wieku powyżej 65 lat, posiada w swoim domu dostęp do internetu. W wyniku czego, emeryci i renciści są pozbawieni dostępu do edukacji, rozrywki jak i konkurencyjnych ofert handlowych.

Między innymi właśnie takie wnioski wysnuło grono ludzi, badających dostęp do internetu wśród marginalizowanych grup na Wyspach Brytyjskich. Badanie, obok osób starszych, objęło również jednostki niepełnosprawne, jak i zamieszkujące obszary wiejskie.

18 lt. 2010

Wraz z rozwojem gospodarki, pojawiają się nowe potrzeby biznesowe, które zaspakajają nowe zawody. Ich funkcje nie były kiedyś potrzebne, dziś są w cenie. Dziwne nazwy nowych profesji często brzmią bardzo tajemniczo. Co się zatem kryje pod pojęciem zawodu researchera? Jakie ma on zadania i obowiązki? Kto może zostać researcherem w branży HR i jak zawód ten różni się od researchera informacji? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziemy poniżej.

08 li. 2009

Bez względu na to, czy nowoczesne technologie stosowane są na użytek własny, czy organizacji, pozyskanie pełnych i aktualnych informacji możliwe jest w bardzo krótkim czasie.Dzięki możliwościom związanym z rozwojem Internetu niemożliwe staje się możliwym, a uzyskanie odpowiedzi na konkretne pytania trwa ułamki sekund. Taki stan rzeczy nieodwracalnie zmienia oblicze edukacji na wszystkich szczeblach rozwoju zawodowego w miejscu pracy. Usługi edukacyjne oferowane są na szeroką skalę, ze zniesieniem barier czasu i miejsca.