CSR - społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli Corporate Social Responibility to koncepcja, według której przedsiębiorstwa powinny uwzględniać interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Tematyka odpowiedzialnego biznesu jest dziś coraz bardziej znana, nie tylko wśród kadry zarządzającej, ale również wśród studentów.

Po co CSR? Obowiązki firmy

Dlaczego CSR jest potrzebne? Skoro korporacja posiada osobowość prawną, można ją traktować jak jednostkę społeczeństwa, która jest wśród nas i która powinna odpowiadać za swoje działania. Każda firma powinna dbać o warunki pracy i bezpieczeństwo swoich pracowników, o społeczność lokalną, a także o środowisko naturalne, które tak często jest zanieczyszczane odpadami z wielkich przetwórni i korporacji. Dlatego też wielu uważa, że wprowadzanie CSR powinno być obowiązkiem, a nie wynikać tylko z dobrej woli korporacji.

UN Global Compact (inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ, Kofi Annana) wymienia następujące obowiązki, jakie powinna nałożyć na siebie każda firma realizująca standardy CSR:

• Zasada 1. Popieranie i przestrzeganie praw człowieka przyjętych przez społeczność międzynarodową.
• Zasada 2. Eliminacja wszelkich przypadków łamania praw człowieka przez firmę.
• Zasada 3. Poszanowanie wolności stowarzyszania się.
• Zasada 4. Eliminacja wszelkich form pracy przymusowej.
• Zasada 5. Zniesienie pracy dzieci.
• Zasada 6. Efektywne przeciwdziałanie dyskryminacji w sferze zatrudnienia.
• Zasada 7. Prewencyjne podejście do środowiska naturalnego.
• Zasada8. Podejmowanie inicjatyw mających na celu promowanie postaw odpowiedzialności ekologicznej.
• Zasada 9. Stosowanie i rozpowszechnianie przyjaznych środowisku technologii.
• Zasada 10. Przeciwdziałanie korupcji we wszystkich formach, w tym wymuszeniom i łapówkarstwu (www.unglobalcompact.org).

Społeczna odpowiedzialność biznesu przykłady

Przykłady działań CSRowych dużych firm i korporacji mnożą się. Danone prowadzi kampanię wspierającą budowę nowych ujęć wody w biednych krajach afrykańskich tj. Sudan. Za każdy zakupiony litr wody Volvic Natural Mineral Water lub Volvic Touch of Fruit z logo akcji, firma zapewni 10l wody pitnej w Afryce.

Innym przykładem jest program odpowiedzialności w łańcuchu dostaw (SER) firmy Hewlett Packard. Natomiast z inicjatywy P&G powstał w 2005 roku „Klub Dzieci Targówka – Dzielimy się pasją”, którego działalność ma wspierać społeczność w sąsiedztwie fabryki w Warszawie.

Kto zyskuje na CSR?

Ktoś mógłby zapytać, komu CSR daje największe korzyści? Społeczna odpowiedzialność biznesu realizuje strategię win-win, czyli wygrana-wygrana. Nie ma tu przegranych. Korzystają pracownicy, społeczność lokalna i środowisko naturalne, a firma?

Firma odnosi korzyści poprzez:

- budowanie i wzmacnianie pozytywnego wizerunku
- uwiarygodnienie misji firmy w oczach klientów,
- pozyskanie (utrwalenie) zaufania i lojalności obecnych i potencjalnych klientów,
- pozyskanie przychylności społeczności lokalnej,
- zwiększenie zainteresowania inwestorów.
- poprawa wewnętrznej sytuacji w firmie.
- wzrost zadowolenia i satysfakcji pracowników firmy,
- wzrost identyfikacji pracowników z firmą oraz zwiększenie ich lojalności.

Portal CRSinfo prowadzi sondę o obecności CSR na studiach, według której na dzień dzisiejszy tylko 35, 5 % studentów nie miało zajęć związanych z tematyką CSR bądź etyką biznesu.
Świat zrozumiał, jak ważne jest CSR. Najlepiej oddają to słowa Feliksa Chwaliboga: „Gdyby nieuczciwość była najlepszą drogą do wzbogacenia się, świat roiłby się od milionerów.”

Autor: Joanna Żeleźnicka