Szkolenia podatkowe, finansowe, z zakresu rachunkowości oraz prawa

szkolenia finansowe

Polski rynek szkoleniowy oferuje cały szereg specjalistycznych warsztatów, zróżnicowanych pod kątem tematyki oraz metod ich prowadzenia. Wśród nich są szkolenia podatkowe, finansowe, a także z zakresu prawa czy rachunkowości. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jak przebiegają i co obejmują tego typu szkolenia, a także przedstawiamy, jakie konkretnie korzyści niosą one dla uczestników.

Programy kursów organizowanych przez profesjonalne firmy szkoleniowe opierają się przede wszystkim na case studies (analizach przypadków) oraz grach symulacyjnych, które stanowią jedne z najbardziej efektywnych, a przy tym najbardziej atrakcyjnych dla słuchaczy metod szkoleniowych. W praktyce, zajęcia odbywające się w ramach szkoleń finansowych czy podatkowych, przybierają formę zarówno wykładów ilustrowanych przykładami, a także praktycznego treningu umiejętności. Podczas tego ostatniego, kładzie się nacisk na ćwiczenie umiejętności istotnych z punktu widzenia realizacji zadań, które są charakterystyczne dla stanowisk i projektów powiązanych z branżą prawno-finansową.

Co firmy szkoleniowe oferują branży biznesowej i finansowej?

Jedną z najbardziej rozbudowanych a zarazem najbardziej różnorodnych ofert warsztatów, związanych z szeroko rozumianymi finansami i prawem posiada firma szkoleniowa EY Academy of Business (szczegóły oferty na: www.academyofbusiness.pl/pl/szkolenia/kategoria/finanse-prawo-podatki,4/). Jeśli chodzi o szkolenia finansowe, to oferuje ona takie kursy jak:

  • Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI),
  • Praktyka wyceny przedsiębiorstwa
  • Finanse dla doradców podatkowych.

Natomiast osoby zainteresowane kursami związanymi stricte z rachunkowością znajdą w niej takie pozycje jak:

  • Zaawansowana sprawozdawczość finansowa dla analityków,
  • Rachunkowość zarządcza z wykorzystaniem MS Excel,
  • Zamknięcie roku 2017.

EY Academy of Business organizuje również szkolenia traktujące o najnowszych zmianach w przepisach podatkowych, a także kursy poświęcone prawnym aspektom funkcjonowania biznesu: Poradnik prawny dla menedżerów i przedsiębiorców, Prawo pracy oraz Ryzyka prawne w umowach.

Szkolenia finansowe

Szkolenie finansowe „Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie” pozwala pozyskać wiedzę dotyczącą zasad zarządzania przez cele, czy też umiejętność dokonywania profesjonalnych osądów, zgodnie z wymaganiami kadry kierowniczej. Dzięki niemu, uczestnicy mogą również poznać narzędzia umożliwiające skuteczne kontrolowanie i zarządzanie wynikami, a także rozwiązania pozwalające kontrolować bieżącą sytuację przedsiębiorstwa i w porę identyfikować problemy. Tego typu warsztaty będą zatem przydatne dla kadry menedżerskiej i pracowników PMO, kierowników projektów oraz liderów zespołów projektowych, czy innych osób zainteresowanych rozwijaniem kompetencji w zakresie zarządzania celami.

Szkolenie finansowe poświęcone praktycznym i teoretycznym aspektom wyceny przedsiębiorstwa, pozwoli nabyć umiejętność przeprowadzania samodzielnych wycen przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanych części. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli okazję m.in. zapoznać się z metodami pomiaru wartości firmy i jej kapitałów własnych, a także sposobami wyceny aktywów niematerialnych (w tym marki), czy też brać udział w dyskusjach dotyczących głównych dylematów i ograniczeń, jakie pojawiają się w kontekście wyceny spółek. Kurs ten powinien zainteresować zatem menedżerów, pracowników kancelarii prawnych, syndyków masy upadłościowej, a także pozostałych specjalistów z obszaru księgowości lub finansów (księgowych, biegłych rewidentów, czy analityków i kontrolerów finansowych).

Trzeci rodzaj szkolenia finansowego kierowany jest przede wszystkim do doradców podatkowych oraz przedstawicieli działów finansowych, odpowiedzialnych za kwestie podatkowe. Skupia się ono na tych obszarach rachunkowości finansowej, w których reguły ujmowania i pomiaru wielkości wyraźnie różnią się od zasad wykorzystywanych dla celów rachunkowości podatkowej. Podczas kursu, uczestnicy zostają również zapoznani z podstawowymi regułami rachunkowości finansowej – w zakresie zarówno ustawy o rachunkowości, jak i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

Szkolenia z zakresu rachunkowości

Szkolenia dotyczące rachunkowości koncentrują się na przekazywaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej (wewnętrznej, menedżerskiej), albo rachunkowości finansowej. Celem tych pierwszych jest zapoznanie uczestników ze źródłami pozyskiwania danych, a także metodami ich przedstawiania i wykorzystywania w praktyce.

Kursy obejmujące obszar rachunkowości finansowej przeznaczone są zaś głównie dla analityków finansowych oraz osób odpowiedzialnych za analizowanie sprawozdań finansowych pod kątem decyzji kredytowych oraz inwestycyjnych. Dzięki nim, uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak analizować wpływ różnych transakcji i zdarzeń na poszczególne części sprawozdania finansowego, tj. bilans, rachunek zysków i strat czy rachunek przepływów pieniężnych. Mogą też poznać specyfikę rozmaitych rozwiązań księgowych, a także ich wpływ na wybrane wskaźniki finansowe i elementy sprawozdań finansowych.

Szkolenia podatkowe i z zakresu prawa

Jeśli chodzi o warsztaty z zakresu prawa, to ich przedmiotem może być np. zawieranie umów finansowania i ich warunki, odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki, czy też odpowiedzialność spółki wobec pracownika. Mogą też odnosić się one do praktycznych aspektów prawa, których znajomość ułatwia funkcjonowanie w sferze biznesowej oraz prywatnej.

Tematy poruszane na szkoleniach podatkowych w pewnym stopniu mogą pokrywać się z tymi, które pojawiają się np. na kursach z zakresu rachunkowości finansowej czy przepisów prawa. Oczywiście nie brak również takich szkoleń, które obejmują konkretne, wąskie działy podatkowe. W zależności od firmy szkoleniowej, dostępne są kursy poświęcone zagadnieniom dotyczącym podatku VAT, najnowszym zmianom w przepisach podatkowych, czy też orzecznictwie i interpretacjom podatkowym wydawanym przez Ministra Finansów. Można też spotkać szkolenia podatkowe, podczas których duży nacisk kładzie się na omówienie zagadnień związanych z cenami transferowymi.

Co jeszcze warto wiedzieć?

Udział w profesjonalnych szkoleniach finansowych, podatkowych czy z zakresu prawa, to najlepszy sposób na pozyskanie niezbędnej wiedzy i umiejętności z wybranego zakresu tematycznego. Tego typu warsztaty powinny zatem zainteresować przede wszystkim menedżerów, członków zarządu, właścicieli firm, analityków finansowych, doradców podatkowych, czy innych specjalistów z obszaru księgowego lub finansowego. W praktyce, powinny zainteresować każdego, kto chciałby wykształcić umiejętność wykorzystania teorii w praktyce biznesowej i finansowej, a także zwiększyć szanse na podejmowanie skutecznych działań oraz sprawne realizowanie wytyczonych celów.