Dlaczego warto wyznaczać sobie cele?

Proces definiowania celów jest integralna częścią zarówno edukacji jak i biznesu. Jak do tego doszło? Dlaczego sukces często jest pisany odpowiednio wyznaczonymi celami? Skąd się wziął współczesny boom na wytyczanie kierunków działań? Poniżej przedstawiamy 10 powodów, dla których warto stawiać sobie cele.

1. Plan wspomaga koncentrację: istnieje teoria, która mówi, że osiągnięcia i pasje, są ludzkim przeznaczeniem – przez co zdefiniowane  cele można rozumieć, jako wyznaczniki predestynacji, które stoją na mecie dobrze wybranego kierunku działań.

2. Określone aspiracje dają swoistą jasność: cele w sposób oczywisty pokazują, do czego pragnie się dążyć, a tym samym wspomagają umiejętne wybieranie czynności, które sprzyjają z góry założonemu planu. W efekcie czego, człowiek poprzez dokonywanie odpowiednich wyborów, w wyraźny sposób zbliża się do sukcesu.

3. Zdefiniowane zamiary, stanowią doskonałą motywację: cele dają ogromną dawkę energii, dzięki której człowiek jest zdolny przezwyciężać wszelkie problemy i przeciwności losu. Bo prawdą jest, że jeśli jednostka nie ma jasno wyznaczonych pragnień, aspiracji, widząc na swojej drodze niedogodności, poddaje się.

4. Cele prowadzą do  sukcesu: każdego razu gdy człowiek spełnia swoje plany, doświadcza on poczucia spełnienia, które buduje pewność siebie, a to z kolei zachęca do podejmowania dalszych, bardziej wymagających zadań.

5. Wyznaczone aspiracje wspomagają ogólny stan satysfakcji z życia: wspomniane wcześniej poczucie sukcesu, w oczywisty sposób daje człowiekowi podstawę do wspaniałego życia. Istnieje bardzo prosta zależność – człowiek jest tym bardziej zadowolony, im więcej doświadcza sukcesów.

6. Osiąganie celów jest szansą na naukę: na drodze do osiągnięcia wyznaczonych planów, człowiek systematycznie stara się pokonywać przeciwności losu i prostać wyzwaniom. Tym samym walka o cele, staje się doskonałą okazją do rozwoju i edukacji. Bo prawdą jest, że w parze z nauką idzie wiedza, dzięki której człowiek jest w stanie osiągnąć bardzo wiele.

7. Określone życiowe aspiracje, polepszają umiejętność zarządzania czasem: świadomość celów, o które człowiek walczy sprawia, że człowiek podejmuje się aktywności bezpośrednio prowadzących do spełnienia planów. W efekcie czego nie marnuje on czasu na zbędne czynności.
 

8. Jasno wytyczone plany, kreują poczucie odpowiedzialności:  jednostka  świadoma swoich celów, oraz sposobów na ich osiągnięcie, nie ma innego wyjścia jak bezpośrednio podążać w stronę swojego sukcesu.
 

9. Życiowe aspiracje pociągają za sobą nowe możliwości: osiąganie celów wespół z  nabywaniem co raz to nowych umiejętności sprawia, że człowiek odnoszący sukcesy zostaje szybko zauważony przez pracodawców, nauczycieli, trenerów. Takie jednostki często doświadczają szybkich awansów jak i propozycji o których wcześniej nawet bali się marzyć.

10. Osiągając cele, jednostka inspiruje wszystkich wokół: ludzie sukcesu sprawiają, że jednostkom będącym z nimi w bezpośredniej relacji, udziela się ich sukces. Człowiek z celami, staję się przykładem do naśladowania dla swojej rodziny, przyjaciół i społeczeństwa.

Podejmowanie się aktywności bez jasno określonego celu, przypomina wybranie się w podróż bez wcześniej ustalonej trasy, gdzie podejmowane działania są chaotyczne, ramy czasowe aktywności są rozmyte, a satysfakcja z podjętej czynności maleje wraz z upływem czasu…

Dlatego w momentach poczucia życiowego zagubienia i bezsensu, warto na chwile przystanąć i jeszcze raz przemyśleć swoje cele. To naprawdę działa!