Jak napisać list motywacyjny?

list motywacyjny porady

Składając swoją aplikację na wybrane stanowisko pracy, zwykle potencjalny pracodawca żąda od kandydatów złożenia wraz z ich CV, listu motywacyjnego. Przez wielu kandydatów jest on traktowany po macoszemu, a jest to dużym błędem.

Może on bowiem przesądzić o tym, kogo rekruter zaprosi na rozmowę kwalifikacyjną albo nawet zaważyć na zatrudnieniu konkretnej osoby. Dlatego warto zapoznać się z najważniejszymi zasadami dotyczącymi pisania listu motywacyjnego.

Znaczenie listu motywacyjnego

Przed przystąpieniem do tworzenia listu motywacyjnego powinniśmy zastanowić się, jaką rolę w naszej aplikacji będzie on spełniał. Powinien on w pierwszej kolejności wskazywać na naszą motywację dla podjęcia pracy na konkretnym stanowisku i w firmie, do której go kierujemy. Jego treść musi przekonać potencjalnego pracodawcę, że jesteśmy idealnymi kandydatami i przyniesiemy wartość dodaną dla jego firmy (dowiedz się więcej).

Można powiedzieć, że list motywacyjny jest rozwinięciem życiorysu i wskazuje umiejętności w korespondencji do wymogów opisanych w ofercie pracy. Przystępując do pisania listu motywacyjnego należy postawić się na miejscu rekrutera i stworzyć treść, która może go zainteresować. Osoba selekcjonująca listy motywacyjne i CV potencjalnych pracowników może nie czytać wszystkich dokumentów. Kluczowe jest więc, aby już w pierwszych słowach swojego listu zainteresować rekrutera na tyle, aby przeczytał go do końca.  Dzięki temu być może zaprosi on kandydata na pracownika na rozmowę kwalifikacyjną.

Błędy związane z listem motywacyjnym

Uwaga!

Kardynalnym błędem popełnianym przez wielu bezrobotnych jest wysyłanie tego samego listu motywacyjnego do wielu pracodawców. List powinien być ściśle dobrany pod kątem charakterystyki stanowiska pracy przedstawionej w ogłoszeniu pracodawcy. Wysyłając ten sam dokument do kilku pracodawców narażamy się na porażkę w poszukiwaniu pracy.

List motywacyjny powinien mieć zindywidualizowany charakter i odpowiadać na niezadane przez pracodawcę pytania. Należy dokładnie zapoznać się z warunkami pracy, specyfiką przyszłych obowiązków zawodowych i z samą firmą, w której chcemy pracować. Dzięki temu możemy tak przedstawić w liście motywacyjnym swoje kompetencje i cechy charakteru, które pozwolą nam na wypełnianie zadań na gruncie zawodowym w kompleksowy sposób.

Niewłaściwe jest również pobieranie z internetu gotowego, uniwersalnego listu motywacyjnego. Profesjonalny rekruter szybko odkryje, że kandydat na pracownika nie pisał go samodzielnie, od podstaw i najprawdopodobniej go odrzuci. Nie będzie miał szansy zaprezentowania się na rozmowie kwalifikacyjnej. Unikalna treść listu motywacyjnego ma więc duże znaczenie dla zwiększenia swoich szans na znalezienie pracy.

W liście motywacyjnym należy wskazać indywidualne motywacje do podjęcia pracy, które jednak będą potwierdzone faktami. List nie powinien powielać tylko informacji zawartych w CV w formie tekstowej, ale prezentować w jak najpełniejszy sposób sylwetkę kandydata na pracownika.

Więcej informacji: www.listymotywacyjne.pl/jak-napisac-list-motywacyjny.