Rozwijaj się na rynki zagraniczne szkoląc swoich pracowników językowo

kursy językowe dla pracowników

Rozwój firmy to nie tylko analiza rynku i stałe badanie popytu i podaży. Bardzo ważne jest budowanie specjalistycznego zespołu i inwestycja w pracowników poprzez rozwijanie ich kompetencji. Szkolenie kadry to jedna z najlepszych inwestycji w rozwój firmy, dlatego też zarząd powinien odpowiednio dobierać ofertę szkoleniową i kierować na dane kursy wybranych członków kadry. Spośród oferty szkoleń niezwykle istotne są kursy językowe dla pracowników.

Komunikacja w biznesie to podstawa!

Język to najważniejsze narzędzie komunikacji, a w każdym biznesie komunikacja jest kluczowym elementem w rozwoju firmy. Umiejętność rozmowy, perswazji, negocjacji to jedno. Dla przedsiębiorstw, które chcą jeszcze bardziej poszerzać swoją działalność niezwykle istotna jest znajomość języków obcych przez pracowników firmy. Język obcy w biznesie to dziś jeden z warunków do sprawnego funkcjonowania oraz rozwoju działalności przedsiębiorstwa.  

Angielski - globalne narzędzie porozumiewania  

Prowadząc biznes i chcąc utrzymywać najlepsze kontakty z klientem zagranicznym, znajomość języka angielskiego jest priorytetowa. Bardzo często umiejętność posługiwania się językiem, która została uzyskana w czasie lat nauki w szkole, czy podczas studiów, może być niewystarczająca. Nie wspominając już o pracownikach, którzy mieli małą lub prawie zerową styczność z językiem angielskim. Język obcy w biznesie to przede wszystkim znajomość specjalistycznego słownictwa, dzięki któremu rozmowy na tematy branżowe odbywają się płynnie i bezproblemowo. Kształcenie od podstaw lub doskonalenie umiejętności językowych musi odbywać się podczas profesjonalnego szkolenia językowego dedykowanego biznesowi. Specjalistyczne kursy językowe dla branży biznesowej prowadzone są przez firmę British School ICT: www.bs-ict.pl.

szkolenia językowe w firmie

 Szkolenia językowe dla biznesu prowadzone przez British School ICT przygotują pracowników do prowadzenia kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, wspólnikami i klientami. Szkoła nie tylko uczy posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie na tematy ogólne, ale przede wszystkim kładzie szczególny nacisk na specjalistyczne słownictwo i umiejętność posługiwania się językiem w kontaktach biznesowych. Znajomość rozbudowanej terminologii związanej z daną branżą, kontaktami z klientami i partnerami zagranicznym, korespondencją oraz prowadzeniem rozmów czy negocjacji wyposaży pracowników w niezbędne narzędzia w prowadzeniu współpracy z przedsiębiorcami i firmami na całym świecie.   Kursy językowe dla pracowników prowadzone przez British School ICT pomyślane zostały w taki sposób, by idealnie zaspokajać wymagania klienta i dostosowywać się do jego potrzeb. Szkolenia językowe realizowane są z użyciem poziomów kształcenia CEFR (Common European Framework of Reference for Languages). Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (CERF) umożliwia dostosowanie poziomu i intensywności kształcenia dla konkretnego odbiorcy, dzięki czemu osoby uczestniczące w szkoleniu bardzo szybko zyskują nowe umiejętności przy utrwalaniu już zdobytych. Szkoła prowadzi także kursy indywidualne, które jeszcze szybciej pomogą rozwinąć znajomość języka angielskiego w biznesie. Kompetencje językowe CEFR natomiast potwierdzają umiejętność posługiwania się językiem obcym na danym poziomie, a jako międzynarodowa norma, jest akceptowana na terenie całej Europy.  

Języki obce - klucz do rozwoju

nauka języków obcych

Znajomość języka obcego w działalności biznesowej to w dzisiejszych czasach konieczność. Głównym pożądanym językiem jest język angielski. Jeżeli natomiast firma ukierunkowana jest na konkretny rynek i pozyskuje zarówno partnerów, jak i klientów z tych rejonów, to dobrze jest wyspecjalizować kadrę również w języku danego kraju. Będzie to na pewno bardzo duży atut w relacjach biznesowych oraz ułatwienie komunikacji pomiędzy jednostkami. Niemcy, Francja, Hiszpania czy Rosja, to ogromne i godne zachodu rynki, na których warto zawiązywać, rozwijać i utrwalać relacje handlowe. Co za tym idzie języki takie jak: niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski są bardzo potrzebne w prowadzeniu działalności biznesowych w tych krajach.   Oferta szkoleń językowych w British School ICT, to nie tylko język angielski, ale także język niemiecki, język francuski, język hiszpański oraz język rosyjski. Firma prowadzi też kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Inwestycja w pracowników i poszerzanie ich kompetencji w British School ICT, to bardzo dobry kierunek rozwoju pracownika, a co za tym idzie całej firmy. Kursy językowe pozwolą opanować język obcy i płynnie posługiwać się nim w biznesie. Pracownicy podczas szkolenia językowego posiądą niezbędne umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz używania go podczas rozmów z klientem, negocjacji, rozmów telefonicznych, a także w prowadzeniu korespondencji, przygotowaniu i przedstawieniu prezentacji czy czynnego uczestnictwa w spotkaniach biznesowych.

szkolenia z języka obcego

British School ICT, to wykwalifikowana kadra szkoleniowców, którzy prowadzą kursy językowe na najwyższym poziomie, przez co gwarantują doskonałe efekty i satysfakcję. Rozwój firmy to inwestycja w pracownika i poszerzanie swojej działalności w branży, również na rynkach obcych. Kursy językowe umożliwią realizację tych ambitnych i przynoszących wielkie korzyści celów.