zarządzanie w organizacji

15 paź. 2011

Prawie każdy z nas doświadczył, sytuacji w której, uczestnik szkolenia utrudnił jego prowadzenie. Jeżeli był to sporadyczny przypadek, spowodowany problemami zewnętrznymi dorosłego ucznia, to nie jest to powód do zmartwień. Jednakże, jeżeli osoba utrudniająca szkolenia, dała się już wcześniej poznać z trudnej strony, warto nauczyć się reagować i rozwiązywać sytuacje problemowe podczas szkoleń. Lekceważące zachowanie, ukryta krytyka i ciągłe narzekanie to jedne z nich.

06 wrz. 2011

Według najnowszych badań, większość firm w Stanach Zjednoczonych blokuje swoim pracownikom dostęp do Internetu. A ściślej rzecz ujmując

09 lp. 2011

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego niektóre zespoły ludzi doskonale dają sobie radę pracując na rzecz wyznaczonych projektów, a inne wydają się nie wywiązywać ze swojej roli? W sytuacji, gdy ludzie w grupie nie współgrają, nie wiedzą na czym polegają zasady skuteczej pracy w grupie, odbija się to nie tylko ich relacjach, ale też na projekcie i rezultatach. Dynamika w grupie od lat wydaje się ciekawym przedmiotem badań.

30 mrz. 2011

W swojej książce „Piąta dyscyplina” (ang:The fifth discipline) Peter M. Senge przedstawia wizję uczącej się organizacji, której bazę stanowi  ludzki potencjał. Senge charakteryzując idealne miejsce pracy, wspomina o zjawisku wyższej istoty ludziej, która jest osiągalna za pośrednictwem edukacji.

18 mrz. 2011

W ostatnich latach, trenerzy i pedagodzy zauważyli wzrastające zainteresowanie uczeniem zespołowym, przy wykorzystaniu pracy grupowej. Wspomniany entuzjazm do tej metody przekazywania wiedzy, wynika z takich czynników jak: zwiększająca się liczba absolwentów ze słabo rozwiniętymi umiejętnościami interpersonalnymi, wzrastająca ilość zadań grupowych, oraz współczesna tendencja do rozwiązywania problemów w organizacji, z wykorzystaniem zespołu ludzi.

13 mrz. 2010

Społeczna odpowiedzialność biznesu, czyli Corporate Social Responibility to koncepcja, według której przedsiębiorstwa powinny uwzględniać interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy. Tematyka odpowiedzialnego biznesu jest dziś coraz bardziej znana, nie tylko wśród kadry zarządzającej, ale również wśród studentów.

10 st. 2010

Kultura organizacyjna ma ogromny wpływ na samopoczucie pracownika, decyduje o postawach ludzi wobec danej organizacji i stanowi podstawę określonych modeli organizacyjnych. Dlatego też istotną rolę odgrywa system oceniania pracowników. Zaangażowanie w rozwój pracowników, odpowiednie zarządzanie ich kompetencjami jest kluczowe, jeśli chodzi o powodzenie każdej organizacji.

10 paź. 2009

Warren G. Bennis – jeden z najbardziej uznanych guru w zakresie przywództwa (leadership) – podkreśla niesamowitą złożoność współczesnego świata, stanowiącą ogromne wyzwania dla liderów zarówno biznesu, jak i edukacji. Tradycyjne źródła informacji i technik zarządzania stają się coraz mniej skuteczne i bardziej przestarzałe. Czy oznacza to, że organizacja potrzebuje czegoś więcej, niż zarządzanie?