zarządzanie w organizacji

19 kw. 2013

Zasady dopuszczalnej kontroli pracownika przez jego przełożonego nie są wyrażone wprost w żadnych przepisach prawnych. Zasady te formułuje się jedynie w oparciu o przepisy o ochronie dóbr osobistych oraz o niezbywalnym prawie każdego człowieka do ochrony korespondencji prywatnej. Jak ta kwestia wygląda w praktyce? Czy pracodawca może kontrolować pracownika bez ograniczeń?

10 kw. 2013

Employer branding w ostatnich latach stał się pojęciem dość powszechnie używanym. Dostrzeżenie zależności między wizerunkiem firmy a jej sukcesem na rynku zaowocowało rozpoczęciem działalności na rzecz rozwoju employer brandingu. Czym jest employer branding i od czego zacząć jego wdrażanie?

15 mrz. 2013

Przed takim dylematem staje mnóstwo osób każdego roku. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że jedna z opcji jest ogólnie lepsza od drugiej. Jest to bowiem uzależnione od wielu różnych czynników. Zarówno jedna jak i druga forma zarobkowania ma swoje plusy i minusy.

22 lt. 2013

Manager w ostatnich latach to popularny, uważany za dobrze płatny zawód. Trzeba jednak wziąć pod uwagę fakt, że jest on również niezwykle odpowiedzialny i wymagający posiadania wielu różnych zdolności. Od trafności decyzji managera i wdrożonego przez niego modelu kierowania firmą zależy bowiem w dużej mierze sukces przedsiębiorstwa. Jakie są zadania i obowiązki managera?

07 gru. 2012

Zespół najczęściej definiowany jest jako mała grupa, składająca się z osób o komplementarnych umiejętnościach, którzy mają wspólny cel do którego dążą. Kształcenie umiejętności pracy w zespole jest bardzo ważne biorąc pod uwagę fakt, że pracodawcy cenią tę sprawność u przyszłych pracowników. Ma to swoje potwierdzenie w wynikach III edycji badań Bilansu Kapitału Ludzkiego. Na ich podstawie powstał raport ,,Pracodawcy o rynku pracy”.

25 mrz. 2012

Zwalniam się! - Co zrobisz słysząc daną wypowiedź z ust pracownika, na którym ci zależało? Pomyślisz sobie: „Idź jak ci tutaj źle!”, może krzykniesz: - „Przebiję twoją nową ofertę, tylko powiedz o jakiej sumie mówimy”?. Warto pamiętać, że kluczowa w danej sytuacji nie powinna być mniej lub bardziej rozpaczliwa próba zatrzymania podwładnego, a odnalezienie prawdziwej przyczyny jego decyzji o odejściu z organizacji.

12 lt. 2012

Zbiór osób ukierunkowanych w swoich działaniach na zdobycie wspólnego celu, nazywamy grupą. Tym samym nowoczesne organizacje właśnie w zespołach ludzi pokładają swoją nadzieję na sukces. Tworzenie grup w firmach, sprzyja lepszej komunikacji, jak i spójności działań pracowników. Jednak ojcem sukcesu działań zespołu jest pewien burzliwy proces…

 

17 gru. 2011

W parze ze zmieniającym się środowiskiem i charakterem pracy, powinien iść z rozwój pracowników w organizacji. Na dzisiejszym trudnym rynku, największą szansę na przetrwanie, mają firmy posiadające wykwalifikowanych, elastycznych i koncentrujących się na przyszłości zespołach.

rozwój pracowników

Filozofia zarządzania zasobami ludzkimi mówi, że:

02 gru. 2011

Wraz z gwałtownym wzrostem liczby powstających firm, coraz częściej na kierowniczych stanowiskach, można spotkać młode osoby. Dana sytuacja przyczynia się do kolejnego wyzwania jakiemu musi sprostać lider – umiejętności zarządzania starszymi pracownikami.