Co nas motywuje do pracy?

Już od wielu lat naukowcy z całego świata starają się sie odpowiedzieć na pytanie, jakie wewnętrzne potrzeby, dają ludziom energię do działania? Rozważania nad tą tematyką zaowocowały rewolucyjną teorią potrzeby sukcesu, autorstwa Davida Clarenca McClellanda. W książce pod tytułem "The Achievement Motive" autor, opierając sie na badaniach empirycznych, wyróżnia trzy podstawowe grupy potrzeb: osiągnięć, przynależności i władzy. Trafne rozpoznanie motywów, jakimi kierujesz sie właśnie ty, może okazać się kluczowe w twoim życiu prywatnym i zawodowym. Samoświadomość w tej materii, niewątpliwie pozwoli ci rozpoznawać i lepiej rozumieć własne zachowania, jak i postępowanie innych.

             Warto zatem zapoznać sie z poniższą charakterystyką potrzeb. Spróbuj odnaleźć opis najbliższy własnym wyobrażeniom o sobie. Prawdopodobnie zadziwi cie, jak wiele twoich przeszłych zachowań czy wyborów wynikło właśnie z twoich, jeszcze wtedy ukrytych potrzeb.

1. Osoby o potrzebie osiągnięć

Za swoje cele przyjmują:

 • przekraczanie własnych standardów jakości
 • dokonywanie rzeczy unikalnych innowacyjnych
 • aktywny rozwój własnej kariery

W działaniu charakteryzują się:

 • silnym nastawieniem na wyznaczone cele
 • przekraczaniem progów doskonałości
 • unikaniem zadań o skrajnie niskim lub wysokim ryzyku
 • koncentracją na celach i zadaniach (a nie na relacjach z ludźmi)
 • wyznaczaniem tempa i standardów pracy

Dobrze czuja się w pracy, która:

 • uczy je czegoś nowego
 • umożliwia otrzymywanie informacji zwrotnych
 • daje możliwość samodzielnej działalności

 

2. Osoby o potrzebie afiliacji

Za cele wyznaczają sobie:

 • bycie lubianym i akceptowanym
 • nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z innymi ludźmi
 • powszechną akceptację

W działaniu charakteryzują się:

 • tworzeniem, odnawianiem i utrzymywaniem ciepłych relacji z ludźmi
 • przyjęciem norm panujących w grupie
 • dobrymi wynikami w zadaniach grupowych
 • unikaniem konfrontacji

Najczęściej wybierają pracę, dzięki której:

 • mogą uniknąć dawania negatywnego feedbacku
 • mogą poszukiwać dróg do tworzenia harmonii w grupie
 • nawiązują relacje z klientem

 

3. Osoby o silnej potrzebie władzy

Za cele wyznaczają sobie:

 • udowanie własnej pozycji i reputacji
 • okazywanie siły
 • wywieranie wpływu na innych

W działaniu charakteryzują się:

 • poświęcaniem się dla organizacji
 • zarządzaniem innymi lub organizowaniem wysiłków w celu osiągania celów organizacji
 • determinacją i zaangażowaniem

Są zadowolone z pracy, która:

 • daje możliwość kontrolowaia innych
 • nie wyklucza dbania o własny interes
 • pozwala wykazać się na polu nauczania lub „coachowania” innych

Wiedza na temat tego, co nas samych motywuje do aktywności, podobnie jak zależności kolory a motywacja może okazać sie punktem zwrotnym w naszej karierze. Nie jest ważne, do której grupy należysz. Grunt to poznanie cech, które wynikają z twoich potrzeb i umiejętne ich wykorzystanie na polu zawodowym. Znając swoje predyspozycje, podejmuj sie ról, zadań i prac, które po prostu do ciebie pasują. Bo przecież wszyscy wiemy, czym kończy się walka z wiatrakami...