Jak zaprezentować siebie?

Niezależnie od miejsca, ludzi i czasu każdy z nas pragnie zaprezentować siebie i swoje walory w pozytywnym świetle. Jak zaprezentować siebie, tak aby pozostawić długotrwałe (pozytywne!) wrażenie na innych? Wybierasz się na spotkanie biznesowe bądź interview? Poniżej szerg zasad, których poprawne użycie wzniesie cię na szczyt kompetencji z zakresu autoprezentacji i komunikacji z innymi.

 

Autoprezentacja to w rzeczywistości zlepek różnych umiejętności, takich jak poprawne i zrozumiałe wyrażanie tego co myślimy, stosowny ubiór i zachowanie obejmujące body language. Umiejętności prezentowania siebie potrzebne są w różnorodnych sytuacjach, od spotkań biznesowych po rozmowy kwalifikacyjne i rezygnację z pracy.

Jak zaprezentować siebie? Reguły do zapamiętania!

 

 

Jak zaprezentować siebie na rozmowie kwalifikacyjnej?

Rozmowa kwalifikacyjna to nie lada wyzwanie. Nigdy nie mamy pewności z kim będziemy rozmawiać i jakie wrażenie zrobimy na osobie odpowiedzialnej za naszą rekrutację. Z tego względu pewność siebie (przejawiająca się w body language i słowach) jest niezastąpionym składnikiem przy każdej rozmowie. Powinniśmy także znać swoje CV i umieć odpowiedzieć na każde pytanie z nim związne. Ponadto aplikując o nową pracę warto jest dowiedzieć się jak najwięcej o organizacji, w której chcemy pracować by potem móc uzasadnić nasz wybór i jak najlepiej zaprezentować się na rozmowie kwalifikacyjnej.

Pamiętajmy, że nasz kontakt z przyszłym pracodawcą nie kończy się samym interview. Po upływie kilku dni od rozmowy kwalifikacyjnej okażmy swoje zainteresowanie i inicjatywę wysyłając email z zaytaniem o rezultat rekrutacji, podkreślając swoje zainteresowanie daną posadą.

 

Autoprezentacja a rozmowa o rezygnację z pracy

Rozmowa o rezygnację z pracy może być równie kłopotliwa, jak ta pierwsza gdy się o nią starałeś (podczas rozmowy kwalifikacyjnej). Powodów do odejścia zazwyczaj jest tak wiele jak pracowników, gdyż każdy  nas ma inne preferencje i doświadczył innych sytuacji. Jednak niezależnie od tego czy są to względy czysto finansowe, czy może problemy środowiska pracy, warto nie palić za sobą wszystkich mostów i pozostawić pozytywne wrażenie.  Jak to zrobić?

Przede wszystkim pamiętajmy o uniwersalnych regułach, o których mowa powyżej, a zatem: profesjonalny ubiór i stosowne miejsce spotkania (na osobności z szefem).

W liście rezygnacyjnym, nie wdawajmy się w zgłębianie powodów odejścia - podjeliśmy decyzję o odejściu ku lepszym możliwościom, nie krytykujmy już więcej pracodawcy. Bez względu na sytuację, koncentracja na przyszłej pracy jest o wiele ważniejsza, aniżeli negatywne uwagi pod adresem byłego szefa. Rezygnacja w złości i frustracji nie wróży pozytywnych referencji.

Podczas rozmowy o rezygnację z pracy, i niezależnie od jej przebiegu, powinniśmy starać opanować się i profesjonalnie zakomunikować decyzję o odejściu, nawet jeśli spotyka się to z wybuchową reakcją pracodawcy.  W sytuacji, gdy rozgoryczony szef zarzuca nam np. - Jak możesz odejść, co Ty sobie wyobrażasz?, warto w opanowaniu odpowiedzieć - Przykro mi, że moja decyzja tak Pana zasmuca, jest ona jednak nieodwołalna. Zrobię wszystko co potrzeba, by ułatwić proces transformacji dla organizacji.- Bądźmy profesjonalistami!

 

Body language w autoprezentacji

W obszarze zasad autoprezentacji powstało wiele poradników i dobrych rad. Specjaliści od technik NLP z pewnością podkreślą tu istotę body language (który liczy się więcej niż słowa!) i umiejętność dopasowania się do rozmówcy. Podobny ton głosu, postawa ciała i opanowanie to podstawa. Co do drugiej strony... pamiętajmy by nie próbować oceniać bądź interpretować rozmówcy na wstępie. Czasami skrzyżowanie rąk czy nóg może oznaczać schorzenie medyczne lub nawyk, aniżeli postawę zamkniętą, tak więc zachowajmy otwarty umysł!