Mobbing w pracy- jak sobie z nim radzić

załamanie-w-pracy

Mobbing w pracy jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym. Jego skutki są negatywne zarówno dla ofiary, która często cierpi na zaburzenia psychiczne i psychopatyczne, jak również dla całej firmy jako organizacji. Czym jest mobbing? Jak można sobie z nim radzić?

Czym jest mobbing

Mobbing jest zjawiskiem złożonym, hamującym rozwój pracowników w organizacji, w obrębie którego zawiera się szereg różnych pojęć. Osoba mobbingowana jest dręczona, szykanowana, izolowana i na ogół traktowana gorzej od innych współpracowników. Mobbing przybiera różne formy począwszy od krytyki czy to życia osobistego czy zawodowego aż do obelg, gróźb, nadmiernego obarczania obowiązkami lub przeciwnie nie wyznaczaniu pracownikowi żadnych. Dla mobbingu charakterystyczna jest długotrwałość zjawiska dręczenia danej osoby. Początkowe docinki i złośliwości coraz bardziej dążą ku manipulacji i dręczeniu. Osoby, które stały się ofiarami mobbingu skarżą się na zaburzenia psychiczne, są nerwowe, często po złożeniu wymówienia nie umieją odnaleźć swojego miejsca w nowej pracy. Wyróżnić można:

  • mobbing prosty- w którym zarówno ofiara jak i prześladowca zajmują w firmie tę sama pozycję
  • mobbing pionowy- w którym osoba prześladowana jest osobą stojącą wyżej w hierarchii
  • mobbing skośny- polegająca na dręczeniu pracownika przez jego przełożonego.

Badania nad mobbingiem

Mobbing jest zjawiskiem występującym od zawsze i na całym świecie. Ciekawe badania w tym temacie zleciła do realizacji australijska kancelaria Slater&Gordon. Badaniu poddano 1000 Australijczyków w wieku 18+. Jak się okazało aż 34% z nich przyznało się do stosowania wobec nich mobbingu. Jeszcze wyższy odsetek odnotowano w stanie Queensland, gdzie aż 39% osób potwierdziło, iż zostało poddanych mobbingowi.

Według badanych najczęściej mobberami są:

mobbing-w-pracy

*(przy możliwość podania wielu sprawców)

Źródło: http://www.gladstoneobserver.com.au/news/workplace-bullying-worse-region...

Z kolei do głównych przyczyn prześladowania zaliczyli oni:

  • zachowania nieprzyjemne, obraźliwe lub protekcjonalne 72%
  • obwinianie o błędy innych 60%
  • zaciągnięty w firmie kredyt 60%
  • rozpowszechnianie plotek lub fałszywe, złośliwe plotki 51%
  • nadużycia ze względu na płeć, rasę. religię, seksualność 31%
  • przemoc fizyczna lub groźba przemocy 10%
  • dyskryminacja wagi 4%

Jak radzić sobie z mobbingiem

Jednym z największych błędów jakie popełniają pracownicy w środowisku, w którym pojawia się mobbing jest bagatelizowanie całej sytuacji. W ten sposób bowiem problem tylko narasta. Najlepszym rozwiązaniem jest jasna deklaracja sprzeciwu, zarówno przez osobę, która jest prześladowana jak i przez jej otoczenie. Dobrym pomysłem może być szczera rozmowa z agresorem lub jeśli to również nie pomoże zgłoszenie tego zdarzenia dalej, do przełożonego jeśli to nie on jest mobberem lub jeszcze wyżej do Stowarzyszenia Antymobbingowego. Innym sposobem przeciwdziałania mobbingowi jest wprowadzenie w miejscu pracy specjalnie opracowanego w tym celu programu antymobbingowego, który w sposób jasny i klarowny przedstawia propozycje przeciwdziałania mobbingowi, jak również opis działań w sytuacji zaistnienia mobbingu.

Mobbing na drodze sądowej

Duża ilość formalności, konieczność samodzielnego udowodnienia przez pracownika, że stał się on ofiarą mobbingu, a także związane z tym koszty często powstrzymują pracowników przed złożeniem wniosku w sądzie. Zwłaszcza, że pracownik musi posiadać realne dowody na zaistnienie mobbingu. W przypadku roztrojenia nerwowego pracownik musi wykazać się odpowiednią dokumentacją medyczną, z której wynika, że jego stan zdrowia pogorszył się w czasie prowadzonych zachowań mobbingowych. Ważna jest opinia specjalistów i biegłego sądowego, z pomocy których poszkodowany korzystał się w czasie trwania mobbingu. Pracownik może również walczyć o odszkodowanie w sytuacji zwolnienia się w pracy, kiedy podaną przyczyną zwolnienia jest mobbing. Najniższe odszkodowanie w takim przypadku nie może być mniejsze  niż minimum płacowe, jednak powinno być zgodne z poniesioną stratą.

Mobbing negatywnie wpływa zarówno na stan psychiczny ofiary jak i kondycję firmy, w której pojawiają się problemy komunikacyjne, manipulacja, zmniejszona zostaje efektywność pracy. Ważne, by nie pozostać biernym i już na samym początku przeciwstawić się mobbingowi, by jego skutki nie okazały się tragiczne.