Praca w trakcie studiów- sposób na zwiększenie szans na rynku pracy

Doświadczenie zawodowe w trakcie studiów

Współczesny rynek pracy ciągle ewoluuje. Dziś samo wykształcenie, nawet na najbardziej renomowanej uczelni i prestiżowym kierunku to za mało, by znaleźć wymarzoną pracę. Dziś liczy się doświadczenie dlatego warto jego zdobywanie rozpocząć już na początku studiów. Nawet jeśli jesteś bardzo zajęty to jeśli naprawdę chcesz zdobyć doświadczenie czy przekwalifikować się to będziesz w stanie tak zorganizować swój czas, by wygospodarować go na praktykę.

Jakie zajęcia można wykonywać w trakcie studiów? W jaki sposób zwiększyć swoje doświadczenie zawodowe?

Możliwości jest tak naprawdę bardzo wiele. Ważne, abyś angażował się w różne projekty, przedsięwzięcia i próbował nowych rzeczy, zwłaszcza jeśli do końca nie jesteś przekonany, że przedmiot, który studiujesz jest dla Ciebie życiową pasją. Próbując różnych rzeczy możesz uświadomić sobie co tak naprawdę lubisz robić i co cię interesuje. W jaki sposób zdobywać doświadczenie? Jak młodzi ludzie pracują w wakacje i w weekendy?

Praktyki i staże

To bardzo powszechna forma zdobywania nowego doświadczenia. Staże i praktyki przybierają różną formę, mają w różnych firmach różną długość trwania, część z nich jest płatna część nie. Jak wykazały badania najwięcej w trakcie praktyk można zarobić, gdy student zobowiązany jest do samodzielnego prowadzenia projektu, natomiast najmniej, gdy wykonuje proste czynności biurowe:

Zakres obowiązków w czasie praktyk, a zarobki (netto)

Obowiązki w trakcie praktyk studenckich

Źródło: http://www.conquest.pl/wp-content/uploads/2012/04/Badanie_Studentow_Fina...

Dobrze jeśli szukasz praktyki lub stażu w firmach, których działalność ma związek z kierunkiem, który studiujesz, gdyż masz możliwość sprawdzenia nabytej wiedzy w praktyce i dodatkowoupewnisz się czy faktycznie zawód, który chciałbyś w przyszłości wykonywać jest dla ciebie. Decydując się na taką praktykę możesz poznać jakie zasady panują w danej firmie, jakie wymagania są stawiane pracownikom i nawiązać kontakty, które mogą ci się przydać w przyszłości. Dodatkowo, jeśli okażesz się dobrym pracownikiem to masz szansę na otrzymanie zatrudnienia w tej firmie lub w przypadku, gdy firma ta będzie prowadzić rekrutację z powodzeniem możesz złożyć swoje dokumenty aplikacyjne, mając istotną przewagę w ubieganiu się o dane stanowisko nad pozostałymi kandydatami.

Wolontariat

Już sama chęć uczestniczenia w darmowych projektach bardzo dobrze o tobie świadczy. Oznacza to bowiem, że jesteś osobą aktywną, chcesz się rozwijać i masz prawdziwą chęć do pracy. Jakie korzyści daje wolontariat? W czasie takiej pracy możesz zostać zaangażowany w najprzeróżniejsze obowiązki, począwszy od prostych prac fizycznych po zajęcia wymagające znacznie większej odpowiedzialności. Jako, że bardzo często praca w trakcie studiów na zasadzie wolontariatu opiera się na pracy z osobami starszymi, dziećmi czy innymi potrzebującymi poznajesz różnych ludzi, różne środowiska, kształcisz swoje umiejętności komunikacyjne, a przez pracodawcę będziesz postrzegany jako osoba empatyczna. Na pewno tego typu doświadczenie będzie ci szczególnie przydatne, jeśli studiujesz pedagogikę czy psychologię, Dodatkowo wolontariat możesz wpisać w tzw. europass czyli paszport zawodowy.

Prace dorywcze

Prace tego typu pozwalają z jednej strony zdobyć doświadczenie, a z drugiej trochę sobie dorobić. Wiele firm zamieszcza w prasie oraz Internecie oferty pracy czasowej. Zazwyczaj, w zależności od branży wiele firm posiada większe zapotrzebowanie na pracowników w okresie wakacyjnym czy też przedświątecznym. Pracę dorywczą można również znaleźć w weekendy (np. w gastronomii czy też centrach rozrywkowych, w czasie organizacji targów czy warsztatów). Często firmy zapraszają także do udziału w dużych, innowacyjnych projektach, za uczestnictwo w których można sporo zarobić.

Wyjazdy zagraniczne

Z takiej możliwości możesz skorzystać w ramach różnego typu programów skierowanych do studentów i absolwentów studiów wyższych.  Możesz wyjechać zarówno na praktykę, staż czy  też podjąć pracę w trakcie studiów za granicą. W trakcie takiego wyjazdu nie tylko będziesz mógł podszlifować język i poznać odmienną kultur, ale zdobyć doświadczenie bardzo cenione przez pracodawców.

Wśród najbardziej znanych programów, w których można wziąć udział warto wymienić:

  • Erasmus- międzynarodowa wymiana studentów i wykładowców pomiędzy uczelniami, umożliwia odbycie części studiów za granicą.

Polscy studenci coraz liczniej uczestniczą w Erazmusie

Źródło: http://www.erasmus.org.pl/sites/erasmus.org.pl/files/Erasmus_statystyki%...

  • Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej – możliwość skorzystania z kursów i staży, na postawie umowy zawartej przez rząd o wymianie naukowej z państwami europejskimi
  • Resort America- praca w hotelach, klubach i ośrodkach wypoczynkowych
  • Work&Travel –staż w Stanach Zjednoczonych
  • Au Pair- praca jako opiekunka do dziecka, możliwość podjęcia pracy w wielu zakątkach świata, nie tylko w Europie.

Organizacje i koła studenckie

Jeszcze inną możliwością zdobycia doświadczenia w trakcie studiów jest aktywne uczestnictwo w życiu społeczności studenckiej. Dzięki stowarzyszeniom i kołom naukowym możesz rozwijać swoje pasje i zainteresowania i angażować się w te projekty, które sprawią ci radość. Możesz działać w Samorządzie Studenckim, Kołach Naukowych związanych tematycznie z twoimi zainteresowaniami, działać w studenckich mediach (radio, gazeta), a także w organizacjach studenckich zrzeszających studentów różnych uczelni np. Zrzeszenie Studentów Polski czy Akademicki Związek Sportowy.

Możliwości podjęcia pracy jest naprawdę wiele. Możesz działać na uczelni, poza nią, w kraju, za granicą, korzystając z programów unijnych, rządowych lub na własną rękę szukając ogłoszeń w prasie czy Internecie, pracując w tygodniu, w weekendy czy w wakacje. Warto abyś pamiętał, ze możesz skorzystać z pomocy doradców zawodowych, odwiedzić uczelniane Biuro Karier czy zarejestrować się w agencji pracy tymczasowej. Dodatkowo możesz także brać udział w konkursach typu: Grasz o staż”, którego 18 edycja startuje już 4.02.! Najważniejsze jest to byś był aktywny, bacznie obserwował zmieniające się trendy i uwierzył, że praca w trakcie studiów jest możliwa. Taka inwestycja w umiejętności i doświadczenie na pewno będzie procentować w przyszłości.