Rady dla piszących list motywacyjny

List motywacyjny ma być odpowiedzią na kryteria postawione przez pracodawcę, twoją reklamą i wizytówką. Oznacza to, że swoje umiejętności i zdobyte doświadczenia powinieneś opisać jedynie w kontekście stanowiska, na które aplikujesz.

Nie ma potrzeby abyś wspominał o umiejętnościach, które nie są związane z pracą, o którą się starasz. Zwróć uwagę, czy pracodawca wymaga wysłania listu motywacyjnego - jeśli w ogłoszeniu jest wyraźna prośba, oznacza to, że obydwie aplikacje (zarówno CV jaki LM) powinny być wysłane razem.

Dokument listu motywacyjnego, podobnie jak w trakcie pisania CV, należy zatytułować swoim imieniem i nazwiskiem, chyba że pracodawca zaleci inaczej. Pisząc list motywacyjny warto skorzystaj z poniższych rad::

1. Używaj standardowego typu i rozmiaru czcionki, czyli Times New Roman, rozmiar 12.

2. Ustaw interlinię 1,5- tekst będzie bardziej przejrzysty.

3. Pamiętaj o akapitach i wyjustowaniu tekstu.

4. Zlikwiduj przyimki pozostawione na końcu linijki.

5. Właściwie zaadresuj swój list motywacyjny - najlepiej bezpośrednio do osoby odpowiedzialnej za rekrutację - jeśli nie znasz jej z imienia i nazwiska użyj formy „Szanowny(a) Pan/Pani”.

6. Na początku listu zdefiniuj cel, w jakim zwracasz się do pracodawcy np.: W nawiązaniu do ogłoszenia (nr ref...) z dnia..., zamieszczonego w ..., chciałbym zgłosić swoją kandydaturę na stanowisko...”

7. Używaj oficjalnego języka.

8. Zwięźle opisz zdobyte wykształcenie.

9. Wskaż tylko istotne wydarzenia z twojego życia zawodowego.

10. Stosuj zwroty grzecznościowe tj.: z poważaniem, dziękuję, proszę.

11. Używaj konkretnych argumentów przekonywujących,  że to właśnie ty, a nie kto inny, powinien dostać tę posadę.

12. Podpisz się pod listem, nawet jeśli ma on postać elektroniczną.

13. Umieść w nagłówku numer referencyjny ogłoszenia, na które odpowiadasz oraz nazwę stanowiska.

Pamiętaj, że to jak zaprezentujesz się w liście motywacyjnym, decyduje o tym, czy pracodawca zaprosi cię na rozmowę rekrutacyjną. Głównym celem pisania listu motywacyjnego jest przekonanie pracodawcy, o tym, że warto poświęcić tobie czas i zaprosić na spotkanie rekrutacyjne. Zarezerwuj czas na przeglądnięcie przykładowych LM i prześledź z uwagą zasugerowane tu rady, aby twój list motywacyjny okazał się być skutecznym.

Autor: Joanna Żeleźnicka