Co to są umiejętności miękkie i jak je rozwijać

Skuteczna-komunikacja

W trakcie poszukiwania pracy bardzo ważne są kompetencje. Rozwijanie ich to najlepsza inwestycja w przyszłość. Wiele razy w ofertach pracy pojawia się sformułowanie kompetencje  miękkie. Na czym one polegają, jak je szkolić?

Kompetencje twarde a miękkie- różnice

Powszechnie stosuje się podział na kompetencje twarde i miękkie. Czym one rsię óżnią między sobą?

Różnice:

kompetencje-miękkie-a-twarde-roznice

Przykładowo do umiejętności twardych prawników czy sędziów zalicza się znajomość przepisów i kodeksów prawnych, a grafika komputerowego programów służących do projektowania stron itp. Takie kwalifikacje potwierdza się dyplomami i certyfikatami.

Inaczej wygląda kwestia kompetencji miękkich.  Są one bardzo mocno związane z naszą psychiką. Kompetencje miękkie skupiają się na postawach, które pozwolą w określonej sytuacji zachować się skutecznie.

Charakterystyka kompetencji miękkich

Umiejętności miękkie to pojęcie bardzo rozległe. Generalnie umiejętności miękkie można podzielić na dwie grupy:

Umiejętności osobiste- to zdolności niezbędne do efektywnego zarządzania sobą. Wśród nich wymienia się m.in.:

 • zarządzanie sobą w czasie
 • radzenie sobie ze stresem
 • samomotywację
 • inteligencję emocjonalną
 • asertywność
 • kreatywność i wiele innych.

Umiejętności interpersonalne- zwane również zdolnościami komunikacyjnymi wykorzystywane są w relacjach z innymi ludźmi. Wśród nich wymienia się:

 • zdolności perswazyjne
 • motywowania innych do pracy
 • rozwiązywania konfliktów
 • autoprezentacji
 • delegowania zadań
 • pracy zespołowej itp.

Dlaczego są takie ważne

Umiejętności miękkie podczas aplikowania na różne stanowiska, zwłaszcza kierownicze lub silnie związane z pracą z ludźmi często odgrywają priorytetowe znaczenie. Jak wynika z raportu przedstawionego przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie, Amerykańską Izbę Handlu w Polsce oraz Ernst&Young zatytułowanego: ,,Kompetencje i kwalifikacje poszukiwane wśród absolwentów szkół wyższych wychodzących na rynek pracy” najważniejszym kryterium stosowanym przez firmę przy zatrudnianiu absolwentów są kompetencje osobowe i interpersonalne:

kryteria-doboru-pracownikow

Źródło: http://www.sgh.waw.pl/ogolnouczelniane/bwb/rada_konsultacyjna/RKPK_rapor...

Na pozostałych miejscach znalazły się: kierunek studiów (7%), poziom wykształcenia (7%), udział w wymianie międzynarodowej (3%), wysokość oceny na dyplomie (2%), typ uczelni (2%). Pracodawcy czy też osoby zajmujące się rekrutacją często sprawdzają w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej czy dana osoba takie kwalifikacje posiada. Korzystają z testów kompetencyjnych, w trakcie których dana osoba ma wcielić się w rolę konkretnego pracownika w danej sytuacji czy testów psychologicznych mających pomóc w utworzeniu profilu osobowości kandydata i skorelowaniu go z umiejętnościami potrzebnymi na danym stanowisku. Biorąc ten fakt pod uwagę warto zacząć pracować nad swoimi kompetencjami miękkimi.

Dlaczego wielu z nas nie rozwija kompetencji miękkich

Wiele osób lekceważy szkolenia z zakresu umiejętności miękkich, bo z założenia, deklaruje, że je posiada, choć wcale nie praktykuje. Wynika to najczęściej z niewiedzy czym kompetencje miękkie tak naprawdę są. O zdolnościach osobistych i interpersonalnych rzadko bowiem mówi się w trakcie edukacji szkolnej. Stąd często rodzi się frustracja kandydatów do pracy dlaczego ich kandydatura została odrzucona. Warto uświadomić więc sobie na samym początku, że przykładowo:

Bycie komunikatywnym. to nie to samo co umiejętność mówienia. Osoba komunikatywna to taka, która potrafi w jasny sposobów wyrazić swoje poglądy, potrafi zarówno aktywnie słuchać jak i mówić dopasowując się do poziomu, na jakim jest rozmówca.

Umiejętność zarządzania czasem to nie samo co terminowość. Pod tym pojęciem kryją się bowiem również zdolności organizacyjne, umiejętność planowania okresu jaki trzeba będzie poświęcić na realizację projektu, podziału zadań, wykonywania ich w takiej kolejności, by nie marnować czasu np. powtarzając dwa razy tę samą czynność.

Elastyczność. To nie tylko zgoda na nieregulowany czas pracy czy gotowość do wyjazdów służbowych czy zmiany miejsca pracy. W definicji elastyczności zawiera się także akceptacja zadań,  tóre tylko częściowo znajdują się w obszarze twoich kompetencji czy umiejętność przeorganizowania swoich zadań w pracy w zależności od zaistniałej sytuacji.

To są przykłady, które świadczą o ty, że  nie każdy z nas dobrze rozumie istotę kompetencji miękkich i potwierdzenie, że warto szkolić się z tego zakresu. Wiedzą o tym niektórzy pracodawcy, którzy sami organizują szkolenia w miejscu pracy z zakresu kompetencji miękkich.

Jak się szkolić

By rozpocząć szkolenie z zakresu kompetencji miękkich na samym początku potrzebna jest gruntowna analiza swojego obecnego poziomu tych zdolności. Można jej dokonać zadając sobie pytania: W czym jestem dobry? Do czego mam predyspozycje? Z czym mam największy problem? Zebrawszy tę wiedzę warto przystąpić do treningu.

To co jest najważniejsze i wielokrotnie podkreślane przez szkoleniowców to fakt, że sama teoria na temat umiejętności osobistych i interpersonalnych nie da żadnych rezultatów. Potrzebna jest praktyka. Tym samym trzeba ćwiczyć relacje z innymi tj. rozmawiać, negocjować, delegować zadania. W trakcie takiej praktyki ważne są następujące elementy:

 • informacja zwrotna. Komunikując się z innymi zawsze trzeba zwrócić uwagę na to, czy cel komunikacji został osiągnięty czyli czy ta komunikacja była skuteczna i przykładowo: delegowane zadania zostały wykonane itp. Każdy rezultat powinien zostać poddany analizie.
 • metoda prób i błędów. W sytuacji kiedy okaże się, że komunikacja była nieskuteczna warto spróbować innej metody działania i znów dokonać jej analizy pod kątem rezultatów tak, by wypracować najefektywniejszą.
 • zachowanie czujności w sytuacjach już znanych. W miarę praktykowania danej umiejętności zaczyna się ona automatyzować. Może to prowadzić do osłabienia czujności na indywidualną informację zwrotną co może blokować proces porozumienia się.

Chcąc w sposób właściwy popracować nad swoimi umiejętnościami miękkimi dobrze jest skorzystać z bogatej bazy szkoleń mających na celu kształcenie i rozwój umiejętności miękkich. Trening najczęściej odbywa się na zasadzie odgrywania roli. Udział czujnego trenera w trakcie rozwijania tych kompetencji jest ważny, gdyż taka osoba nie tylko udzieli informacji zwrotnej na temat danych zachowań, ale również pokieruje rozwojem we właściwym kierunku.

Umiejętności interpersonalne są kompetencjami uniwersalnym, które można wykorzystać zarówno na gruncie prywatnym jak i zawodowym. Są szalenie ważne w przypadku wielu zawodów i nie warto ich lekceważyć. Dobrze jest korzystać z profesjonalnych szkoleń, sięgać po fachową literaturę i codziennie przy każdej, nadarzającej się okazji trenować je w relacji z innymi. Na pewno taka inwestycja się opłaci.