Jak poprawić swoją pamięć

sposoby-na-poprawe-pamieci

Większość z nas narzeka na krótką pamięć. Niemożność przywołania informacji z pamięci bywa frustrująca, zwłaszcza jeśli uświadamiamy sobie, że zapomnieliśmy o czymś w chwili, gdy ta informacja jest nam bardzo potrzebna np. podczas egzaminu. Są jednak sposoby na to, by poprawić swoją pamięć bez względu na wiek. Co wykazały badania na temat funkcjonowania mózgu? Jak wzmocnić swoją pamięć?

5 ciekawych faktów na temat pamięci

 1. Ludzki mózg jest niezwykle plastyczny. Jeśli będzie odpowiednio stymulowany może nawiązywać nowe połączenia neuronowe, zmieniać bieg już istniejących i dostosowywać się do różnych warunków.
 2. Obszarem mózgu silnie związanym z pamięcią jest hipokamp. W nim tworzone, organizowane i przechowywane są wspomnienia. Jako, że znajduje się symetrycznie na obu półkulach mózgu nawet w przypadku uszkodzenia z jednej strony pamięć pozostaje prawie taka sama.
 3. Całkowita pojemność pamięci krótkotrwałej jest dość ograniczona. Większość ekspertów twierdzi dziś, że jesteśmy w stanie zapamiętać 4 elementów z danej listy
 4. Zapach jest silnym wyzwalaczem pamięci. Wynika to z położenia nerwu węchowego blisko hipokampa i ciała migdałowatego powiązanego z pamięcią emocjonalną. To dlatego zapach ciasteczek przypomina nam czas spędzony w domu babci.
 5. Sen silniej oddziałuje na pamięć proceduralną związaną z umiejętnościami percepcyjnymi niż deklaratywną odpowiadającą za zapamiętywanie faktów.

Rodzaje pamięci

Naukowcy podzielili pamięć na różne rodzaje jako kryterium biorąc pod uwagę to jakie informacje są zapamiętywane i na jak długo. Mózg przechowuje bowiem różne wspomnienia na różne sposoby i w różnej części mózgu.

Najbardziej popularnym podziałem jest podział na:

rodzaje-pamieci

Pamięć sensoryczna- jest najwcześniejszym stadium pamięci. Działa ona w modalności zmysłów, co oznacza, że w przypadku wzrokowca jest to pamięć ikoniczna. To pamięć ultrakrótkotrwała, która trwa zazwyczaj nie dłużej niż pół sekundy dla informacji wizualne j i 3-4 sekund dla informacji dźwiękowych. Każdy z nas obsługuje tylko niektóre rodzaje tej pamięci pozwalając informacjom przejść do kolejnego etapu- pamięci krótkotrwałej.

Pamięć krótkotrwała- zwana jest również pamięcią aktywną, gdyż dotyczy ona informacji, które w danym momencie sobie uświadamiamy lub o których myślimy. Większość informacji przechowywana jest w pamięci krótkotrwałej od 20 do 30 sekund. O ile wiele wrażeń krótkotrwałych szybko zapominamy to jednak wracanie do danej informacji sprawia, że możemy ją zachować w pamięci długotrwałej.

Pamięć długotrwała – odnosi się do dalszego przechowywania informacji. To magazyn danych z pamięci krótkotrwałej. Przyjmuje się, że pamięć ta charakteryzuje się nieograniczoną pojemnością i nieograniczonym czasem przechowywania informacji.

Inne rodzaje pamięci, wyróżnione ze względu na przyjęcie różnych kryteriów:

 1. pamięć deklaratywna (świadoma, jawna) i pamięć niedeklaratywna (podświadoma, niejawna)
 2. pamięć leksykalna (pamięć słów), pamięć semantyczna (znaczenie słów)
 3. pamięć odtwórcza (pozwala odtworzyć odebrane bodźce), pamięć wytwórcza (działa według zasad rekonstrukcji).

Sposoby na poprawę pamięci

Jeśli chcesz  wzmocnić swoją pamięć to skorzystaj ze sprawdzonych sposobów:

 1. Wykonuj ćwiczenia fizyczne - aktywność fizyczna jest w stanie w znacznym stopniu zwiększyć zdolność do przetwarzania i przypominania sobie informacji. A to dlatego, że wysiłek fizyczny lepiej dotlenia mózg, zmniejsza ryzyko chorób, które w efekcie prowadzą do demencji oraz nasila działanie korzystnych substancji w mózgu.
 2. Poświęć więcej czasu na sen - kolejne badania dowodzą, że od ilości snu zależy jaka będzie nasza zdolność do uczenia się i zapamiętywania. Brak snu powoduje mniejszą kreatywność, rozdrażnienie. Sen jest niezwykle istotny dla konsolidacji pamięci.
 3. Utrzymuj dobre relacje z innymi. Badania z Harvard School of Public Health pokazują, że u osób, które były najbardziej aktywne społecznie odnotowano najwolniejszy spadek utraty pamięci.
 4. Więcej się śmiej- Psycholog Daniel Goleman w swojej książce pt. ,,Inteligencja emocjonalna” dowodzi, że śmiech  pomaga ludziom przyjmować szersza perspektywę myślenia i kojarzyć fakty w sposób znacznie bardziej swobodny.
 5. Staraj się ograniczyć stres. To bowiem największy wróg mózgu. Stres, depresja, niepokój mogą mieć ogromnie duże znaczenie dla funkcjonowania mózgu. Do codziennej praktyki wprowadź natomiast medytację, która poprawia ostrość, koncentrację, kreatywność, umiejętność rozumowania i uczenia się.
 6. Stymuluj mózg poprzez ćwiczenia- Z pamięcią jest jak z mięśniem, niećwiczony zanika. Dorosły człowiek jest w stanie szybko przetwarzać informacje, wykonywać rutynowe czynności przy wysiłku ograniczonym do minimum, szybko rozwiązywać problemy z którymi już miał do czynienia. Kluczem do ćwiczeń mózgu jest przełamanie rutyny. Aby ćwiczenie było skuteczne:
 • musi być nowe i nieznane- czynność, w której jesteś dobry nie jest ćwiczeniem dla mózgu
 • musi być wyzwaniem- wszystko co wymaga umysłowego wysiłku oraz poszerza wiedzę jest dobrym ćwiczeniem
 • ma być zabawą- przyjemność fizyczna i emocjonalna stymuluje mózg w procesie uczenia się. Im bardziej zaangażowany  i zainteresowany jesteś daną działalnością tym  bardziej prawdopodobne, że nadal będziesz to robić i osiągniesz z tego więcej korzyści.

Jest wiele różnych ćwiczeń, które możesz wykonywać, by wzmocnić swoją pamięć. Dzięki nim możesz znacznie skuteczniej czytać i zapamiętywać. W ostatnim czasie bardzo popularne stały się mnemotechniki. Zazwyczaj pozwalają one wiązać informacje, które chcemy zapamiętać dzięki użyciu słów, obrazów czy zdań. Najlepsze z nich wykorzystują humor, obraz lub to co nowe.