Medialab w Polsce

Technologie-cyfrowe

Na przestrzeni ostatnich lat pojawiły się nowe możliwości wykorzystania potencjału cyfrowego. Spoglądając na inne kraje europejskie można dojść do wniosku, że coraz więcej uwagi poświęca się zbiorowej pracy z technologiami opartej na wzajemnej edukacji i wymianie doświadczeń. Wspólna praca, tworzenie i przekształcanie mediów stało się inspiracją do powstania Medialabów.

Czym jest Medialab

To typ instytucji, która łączy innowacyjne trendy wypracowane na polu kultury z technologią oraz ideą kreatywnych warsztatów. Instytucja umożliwia wymianę wiedzy oraz doświadczeń osób  reprezentujących różne grupy zawodowe, związanych z techniką, sztuką i edukacją. Poprzez wspólną pracę nad projektami możliwe jest tworzenie nowej jakości, nowych technologii, konwergencja mediów oraz technologii, na ich bazie można stworzyć nowoczesne metody i techniki nauczania. Medialab jest głęboko zakorzeniona w idei edukacji medialnej, która zakłada nie tylko umiejętności krytycznego odbioru przekazów medialnych, ale również udziału w tworzeniu owych treści. Pierwsze laboratorium nowych mediów powstało w Ameryce w latach 80-tych i początkowo skupiało się na wykorzystywaniu technologicznych możliwości jakie niosą ze sobą nowe media. Wkrótce do osób związanych z nowoczesnymi technologiami dołączyli artyści i badacze naukowi. Medialaby stały się instytucjami interdyscyplinarnymi, które zajmowały się badaniem i tworzeniem technologii cyfrowych wykorzystywanych w celach kulturowych, społecznych oraz artystycznych. W ślad za amerykańskim Medialabem MIT masowo zaczęły powstawać tego typu placówki w Europie. Nowa forma instytucji kulturowo-badawczej znalazła współcześnie podatny grunt, gdzie w  wpływ nowych mediów na wszystkie dziedziny naszego życia jest ogromny. A jak wygląda historia Medialabów w Polsce?

,,Obóz kultury 2.0”

Pierwszy Medialab w Polsce odbył się w Chrzelicach pod Opolem w dniach 12-16 sierpnia 2010 roku. Hasłem przewodnim był ,,Obóz kultury 2.0.”. Ta pionierska inicjatywa zgromadziła osoby aktywne na polu edukacji, kultury, sztuki oraz techniki.  Główną część obozu stanowiły warsztaty, w trakcie których prezentowane były kreatywne inicjatywy z wykorzystaniem technologii cyfrowych.  W trakcie trwania obozu tworzono nowoczesne muzyczne instalacje interaktywne przy wykorzystaniu programu Puredata, wizualizacje na bazie programu Fluxus, projektowano urządzenia elektroniczne przy użyciu platformy Arduino, prowadzono także warsztaty digitalizacji lokalnego dziedzictwa. Warsztaty zostały uzupełnione o dyskusje, prezentacje oraz inne wieczorne imprezy kulturalne. Doświadczenie z obozu zostały udokumentowane na zdjęciach, w filmach i różnego typu publikacjach.

digitalizacja-mediow

Źródło: http://www.obozkultury20.artklaster.pl/wp-content/uploads/2010/05/medial...

Medialab w Lublinie

Sukces wydarzenia w Chrzelicach zachęcił do organizacji kolejnych tego typu wydarzeń. W dniach 25-28 sierpnia 2011 roku miał miejsce kolejny Medialab w Polsce, tym razem w Lublinie. W jego ramach zorganizowany został warsztat z digitalizacji współczesności pod hasłem ,,Jeden dzień”. Tematem przewodnim tych warsztatów była archiwizacja współczesności.  Działania miały na celu stworzenie archiwum, które dla przyszłych pokoleń będzie dokumentem przedstawiającym jeden dzień z życia Lublina. W ramach działań podgrupy ,,archiwizacji mobilnej”, która realizowała postulaty w ramach projektu ,,Jeden dzień (Prototyp)” przeprowadzonych zostało pięć projektów:

  • Akcja SMS
  • Akcja Artefakty
  • Akcja Stefan
  • Akcja Odwrócona Panorama
  • Akcja Wideobus

W wyniku działań podgrupy zgromadzono różnego typu materiały: fotografie, nagrania wideo, kilkanaście profili na Facebooku, drobne ogłoszenie i wiele innych.

medialab-lublin

Źródło: http://www.dziennikwschodni.pl/apps/pbcs.dll/gallery?Site=DW&Date=201108...

Edulab- laboratorium lokalnych zastosowań mediów

Edulab to ubiegłoroczna inicjatywa, jedno z wielu akcji prowadzonych przez Instytut Kultury Miejskiej w ramach projektu Medialab Gdańsk. Głównym celem Edulabu było użycie nowych mediów do poznania lokalnego dziedzictwa kulturowego i tworzenia lokalnej tożsamości. W ramach projektu postulowano utworzenie cyfrowego archiwum miasta, zorganizowane zostały warsztaty dla nauczycieli i innych edukatorów oraz  debata na temat edukacji medialnej.  Projekt realizowany był w ramach programu Akademia Orange, której celem jest promocja nowoczesnej edukacji dzieci oraz młodzieży. Prowadząc lokalne działania w Gdańsku  wraz z młodymi ludźmi, a następnie z nauczycielami i nieformalnymi edukatorami próbowano skierować uwagę w stronę dziedzictwa kulturowego i tożsamości. Końcem roku ukazała się publikacja ,,Edulab- laboratorium lokalnych zastosowań mediów”, która podsumowała cały projekt zrealizowany w Gdańsku.

Wszystkie podejmowane inicjatywy to krok w stronę przyszłości, w kierunku nowych inicjatyw, uzupełnienia braków jakie powstały w szkole w związku z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. To wyjście poza dotychczasowe standardy kształcenia i wskazanie na nowe, cyfrowe możliwości.