M-learning- nowe możliwości nauki

Nowoczesne technologie

Mobile learning zwany w skrócie m-learningiem jest innowacyjną formą nauki wykorzystującą bezprzewodowe technologie. laptopy, smartphony, tablety czy odtwarzacze mp3. To bardziej nowoczesna forma d-learningu czyli uczenia się na odległość.

Zmiany w systemie edukacji- otwartość na zmiany

Współczesny świat bardzo szybko się zmienia. Rozwiązania, które jeszcze kilkanaście lat temu były stosowane dziś uważane są za anachroniczne. Zmiany dotyczą każdej dziedziny życia, pojawiają się również w nauczaniu szkolnym. Dziś chyba każdy nauczyciel wie czym jest e-learning, ale niewielu wie jak go wykorzystać w nauczaniu szkolnym. Współcześni uczniowie coraz lepiej radzą sobie z nowinkami technologicznymi, sami udzielają i korzystają z porad na forach internetowych, biorą aktywny udział w dyskusjach panelowych, na co dzień korzystają z mobilnych, bezprzewodowych  narzędzi. Mobilna edukacja jest odpowiedzią na coraz bardziej rozprzestrzeniający się postęp za którym nie podąża unowocześnienie nauczania. Wynika to z jednej strony z niewystarczającej wiedzy nauczycieli na temat tego typu urządzeń, a z drugiej braku wśród pedagogów osób, które mogłyby pokazać jak owe technologie wykorzystać w procesie nauczania. Aby nauczyciel mógł sprawnie i efektywnie przekazywać wiedzę we współczesnej szkole powinien być otwarty za zmiany, na uczniów oraz ich potrzeby, znaleźć w sobie odwagę do podjęcia próby wykorzystania nowych technologii. Powinien wyjść z roli ,,wszechwiedzącego edukatora”, a nastawić się na współpracę, która pozytywnie wpłynie na rezultaty nauki. Po dziś dzień w szkołach bowiem używanie smatphonów czy innych urządzeń mobilnych jest ograniczane.

Program ,,Szkoła z klasą 2.0”

Ciekawym pomysłem na wdrożenie zmian w szkole i zdobycie wiedzy na temat wykorzystania technologii informacyjno-komputerowych w szkołach w procesie uczenia i nauczania jest projekt ,,Szkoła z klasą 2.0”. Obecna, trzecia edycja tego innowacyjnego projektu rozpoczęła się we wrześniu 2012 roku. Program skierowany jest do nauczycieli i dyrektorów wszystkich typów szkół, którzy chcą, aby ich uczniowie mieli szansę na kreatywne wykorzystanie nowych technologii, sprawdzenie wiedzy w praktyce, upowszechnianie skutecznej edukacji. Kluczowe jest bowiem wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, podanie przykładów rozwiązań edukacyjnych możliwych do wdrożenia, wymiana wiedzy między nauczycielami. W ramach programu uczniowie zachęcani są do prowadzenia blogów pod okiem moderatora, udziału w organizowanych debatach, szkoleniach, warsztatach z ekspertami oraz uczestnikami programu. Każda szkoła, która przystąpi do projektu ma możliwość bezpłatnego korzystania z bogatych zasobów wiedzy ,,Biblioteki 2.0”,  dostępu do zbioru praktyk i materiałów eksperckich, projektów i scenariuszy, zadań pobudzając kreatywność. Ponadto duży nacisk kładzie się na wymianę wiedzy, doświadczeń miedzy szkołami, dzielenia się dobrymi praktykami. Program prowadzony jest przez Centrum Informacji Obywatelskiej przy współpracy z Gazetą Wyborczą. Honorowym patronatem program objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Mobilna edukacja czyli rewolucja w nauczaniu i uczeniu się

Na temat wykorzystania nowoczesnych technologii w uczeniu się i nauczaniu mówią dwa wydane w 2011 roku przewodniki: ,,Mobilna edukacja. M-learning czyli (r)ewolucja w nauczaniu” oraz  ,,Mobilna edukacja. M-learning czyli (r)ewolucja w uczeniu się”. Pierwszy z przewodników przeznaczony jest dla nauczycieli i podpowiada jak korzystać z nowoczesnych technologii informacyjnych w przekazie wiedzy, komunikacji, we współpracy. Podaje garść użytecznych informacji na temat organizacji procesu dydaktycznego, możliwości wykorzystania różnych aplikacji na telefon, korzystania z bezpłatnych oprogramowań do obróbki zdjęć, filmów itp. Ponadto określa specyfikę przenośnych urządzeń takich jak laptop, tablet, smatphone. Przedstawia także opis zasad tworzenia prezentacji na urządzenia mobilne.

Druga z książek przeznaczona jest natomiast dla uczniów. Ma ona na celu pomoc im w uświadomieniu sobie , że smatphone, tablet i inne urządzenie mobilne sa nie jest tylko gadżetami, ale narzędziem, które można wykorzystać do robienia zdjęć, notatek, komunikowania się z nauczycielami i kolegami. Poniżej przykład wykorzystania aplikacji Google Googles do znalezienia konkretnego obiektu:

nowoczesne-programy-edukacyjne

Źródło: M-learning czyli (r)ewolucja w uczeniu się.

Oba podręczniki można pobrać za darmo na stronie: Edustyle.pl

Jak podkreśla Marcin Polak, jeden z twórców podręczników na temat mobilnej edukacji, uczniowie w swoich plecakach noszą najnowocześniejsze narzędzia, które mogą zdynamizować proces uczenia się w szkole. Korzystają z urządzeń mobilnych, z dostępem do Internetu, zaopatrzonych w kamerę, dyktafon czy przeglądarkę internetową. Błędem byłoby stwierdzenie, że Internet działa ogłupiająco na młodzież. Internet bowiem sam w sobie daje ogromne możliwości edukacyjne i komunikacyjne, potrzeba jednak zaznajomionych z najnowszymi technologiami edukatorów, którzy pokażą młodym ludziom skorzystać z tego potencjału.