Bezpłatne samokształcenie na Platformie Welearning

bezplatne-samoksztalcenie

Do 31 października trwa rekrutacja do innowacyjnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, opartego na bazie rozwiązań społecznościowych. Projekt skierowany jest do osób pracujących między 25 a 64 rokiem życia i umożliwia bezpłatne samokształcenie wykorzystując różne metody nauczania oraz zróżnicowane pod względem tematyki materiały dydaktyczne.

O projekcie

Platforma Kształcenia Społecznościowego – WeLearning to projekt, który ma na celu wykształcenie, przetestowanie i upowszechnienie nowego modelu kształcenia ustawicznego łączącego formalne, nieformalne i pozaformalne formy kształcenia. Jego nowatorstwo polega przede wszystkim na połączeniu możliwości jakie daje portal społecznościowy z różnorodnymi formami kształcenia. Zajęcia na platformie będą prowadzone w formie:

 • klasycznych szkoleń
 • warsztatów
 • kursów e-learningowych
 • wykładów multimedialnych
 • videotutoriali
 • podcastów i wielu innych

Użytkownicy, którzy wezmą udział w projekcie otrzymają dostęp do bogatej bazy materiałów dydaktycznych oraz szkoleń, a także będą mogli uczestniczyć w specjalnie zorganizowanych sesjach doradczo-coachingowych. Kształcenie obejmować będzie m.in. takie dziedziny jak:

 • zarządzanie
 • marketing
 • negocjacje
 • finanse
 • socjologia
 • prawo

Wysoką jakość zamieszczanych materiałów gwarantować będzie specjalnie opracowany system kontroli i jakości kształcenia. Użytkownikom zostaną udostępnione dwa e-podręczniki: ,, Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego”, a także „Innowacyjne Materiały Dydaktyczne – krok po kroku” opracowane przez ekspertów. Mają one na celu pomoc uczestnikom projektu Welearning w swobodnym korzystaniu ze znajdujących się na platformie zasobów, a także opracowaniu własnych materiałów dydaktycznych na odpowiednim poziomie merytorycznym.

Użytkownicy

Uczestnicy projektu (osoby pracujące pomiędzy 25 a 64 rakiem życia) korzystając z gotowych zasobóworaz dzieląc się na łamach portalu treściami samodzielnie przygotowanymi, będą pełnić rolę osób testujących model kształcenia. Każdy użytkownik platformy będzie zobowiązany do skorzystania z co najmniej 15 materiałów szkoleniowych lub innych, dostępnych form kształcenia, a także przygotowania minimum jednego materiału dydaktycznego na wybrany przez siebie temat. Uczestnicy projektu występując w podwójnej roli: użytkowników i twórców platformy będą mogli zdobywać profesjonalną wiedzę wybierając ścieżkę kariery zawodowej.Dodatkowo będą mogli zgłaszać swoje uwagi dotyczące działania platformy, proponować nowe rozwiązania i funkcjonalności oraz dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem.Uczestnicy projektu będą motywowani do aktywnego korzystania z możliwości jakie daje portal poprzez nagradzanie talentami pozwalającymi przejść na wyższy poziom uczestnictwa. Najlepsi i najaktywniejsi (w pierwszej kolejności) będą mogli uczestniczyć w szkoleniach stacjonarnych, wyjazdowych czy programie doradczo-coachingowym.

Warunki rekrutacji

Aby zostać uczestnikiem projektu należy złożyć następujące dokumenty:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Kserokopię dowodu osobistego
 4. Kserokopię świadectwa lub dyplomu ukończenia studiów
 5. Zaświadczenie o zatrudnieniu zawierające okres zatrudnienia oraz rodzaj umowy

Wszystkie dokumenty należypobrać ze strony: https://welearning.edu.pl/aktualnosci/50-zapraszamy-doudzialu-w-projekcie,a po wypełnieniuzłożyć w biurze projektu osobiście lub przesłać pocztą z dopiskiem ,,Welearning-rekrutacja”.

Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Europejską im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie i ma na celu wypracowanie nowego modelu kształcenia ustawicznego. Korzystanie z różnorodnych narzędzi oraz form kształcenia pozwoli uczelniom wyższym lepiej dopasować swoją ofertę, a co za tym idzie upowszechnić wśród Polaków ideę lifelong learning.

Artykuł opracowany został z wykorzystaniem materiałów promocyjnych nadesłanych przez Platformę Kształcenia Społecznościowego–WeLearning.

Szczegółowe informacje:

Strona www: https://welearning.edu.pl/aktualnosci;

adres e-mail:  welearning@wse.krakow.pl

Facebook: https://www.facebook.com/WelearningPlatformaKsztalceniaSpolecznosciowego

tel.: 12/ 683-24-94 lub 12/ 683-24-99

Adres: ul. św. Filipa 25 pok. F5b, 31-150 Kraków