Motywacja w e-learningu

Szkolenie online nie ma wyznaczonych godzin nauki, osoba trenera/wykładowcy pojawia się tylko sporadycznie (albo i wcale), a stanowisko pracy może być wszędzie tam, gdzie istnieje dostęp do internetu. Nic więc dziwnego w tym, że sukces e-learningu głównie zależy od motywacji ucznia. Tym samym twórcy e-kursów i szkoleń zachodzą w głowę, jak ulepszyć swoje dzieła aby sprawić, że studenci nie tylko po nie chętnie sięgną, ale i będą chcieli ich używać. Poniżej przedstawiamy jedną z ciekawszych teorii, która wydaje się być dowodem na to, że bez motywacji e-learning nie ma racji bytu.

John Keller, naukowiec pracujący na Florida State University wierzył, że kluczem do efektywnej nauki nie są zdolności ucznia, a jego motywacja. Teorie Kellera świat poznał pod nazwą Modelu ARCS, gdzie:

 

A– pochodzi od słowa Attention (uwaga)          

R – to Relevance (znaczenie)

C – oznacza Confidence (przekonanie)

S – odpowiada za Satisfacion (zadowolenie)

 

  • Uwagajest najważniejszym komponentem modelu. E-uczeń powinien mieć warunki i chęci do skupienia się na nauce. W sytuacji kiedy proces nauczania może mieć miejsce  wszędzie tam, gdzie jest  komputer, bardzo łatwo o rozkojarzenie. W celu utrzymania uwagi studenta, twórcy e-learningowych kursów co raz częściej uatrakcyjniają swoje dzieła, wykorzystując gry, symulacje, czy możliwość grupowych interaktywnych dyskusji.

 

  • E-uczniowie powinni mieć poczucie, że dany kurs jest dla nich znaczący. Dla przykładu, szkolenie skierowane do pracowników opieki zdrowotnej, powinno dotyczyć umiejętności komunikacyjnych, potrzebnych w pracy z pacjentami, a  materiał dla sprzedawców, mógłby zawierać  podrozdział dotyczący radzenia sobie z trudnym klientem. Jak wynika z powyższego, dobry e-kurs musi mieć jasno określony cel, którego osiągnięcie sprawi, że życie ucznia stanie się łatwiejsze.

 

  • W parze z istotnością idzie przekonanie. Już od samego początku  e-uczniowie muszą wierzyć w to, że są oni w stanie ukończyć dany kurs czy szkolenie w wyznaczonym terminie i z dobrym wynikiem. Jeśli e-learningowy materiał okazuje się zbyt trudny i pochłaniający zbyt dużo  czasu, motywacja już od samego początku może okazać się niewystarczająca.

 

  • Ostatnim elementem modelu Kellera jest satysfakcja. E-uczniowie muszą mieć poczucie samozadowolenia, wynikające z faktu ukończenia danego procesu nauki. Do poczucia satysfakcji przyczyniają się zdobywane certyfikaty czy zewnętrzne nagrody (podwyżka). Samozadowolenie zazwyczaj owocuje chęcią dalszego rozwoju, przy wykorzystaniu sprawdzonego sposobu uczenia się.

Uwaga! W dniach 1-3 grudnia w Berlinie odbyła się międzynarodowa konferencja EDUCA. W trakcie jej trwania przedstawiono wyniki badań nad motywacją w e-learningu. 

W czasie badań ankietowani byli m.in. pytani o to jakie są najważniejsze czynniki, które wpływają na motywację wewnętrzną w ich przypadku. A o to wyniki:

e-learning badanie motywacji

 

Wielu twórców e-learningowych kursów i szkoleń traktuje model Kellera jako bazę swoich działań. Jednak korzyści z wyżej wymienionej teorii, mogą czerpać również studenci. Znając model Kellera potencjalny e-uczeń będzie potrafił świadomie wybrać odpowiedni dla siebie kurs.