Typy szkoleń E-learning

Metody e-learningowe są często dzielone na dwie główne kategorie: Synchronicznego Wzorca (Synchronous E – learning modules) oraz Asynchronicznego Wzorca (Asynchronous E - learning modules). Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowej grupy szkoleń, łączącej najlepsze elementy wspomnianych rodzajów modułów. W poniższym artykule omówiono znaczenie, cele, zalety i wady pierwszych dwóch rodzajów e-learning’u.

Synchroniczny wzorzec szkoleniowy w e-learningu

W trakcie tego rodzaju kursów, członkowie z różnych miejsc na świecie, biorą udział w zajęciach z trenerem nauczycielem w ustalonym czasie rzeczywistym. Wirtualne klasy są idealnym miejscem do tego, aby uczyć się w systemie synchronicznego wzorca e-learningu. Celem podtrzymania kontaktu między uczestnikami, a także z nauczycielem, wymagane jest oprogramowanie, umożliwiające wymianę myśli w trybie natychmiastowym, pozwalającym na odbywanie video konferencji oraz dyskusję w formie np. chat-u. Wszystkie zajęcia są nagrywane i analizowane w celu określenia postępów, jakie wykonał każdy kursant. Synchroniczny wzorzec przynosi najlepsze efekty u osób, u których tradycyjne metody nauczania zawiodły. Istnieje przynajmniej kilka faktów przemawiających za synchronicznym wzorcem e-learning’owym, takich jak:   

  • Większa aktywność i lepsze postępy uczestników
  • Ciągły monitoring szkolenia i natychmiastowe wprowadzenia zmian, jeśli są potrzebne
  • Możliwość udostępnienia szkolenia ogólnoświatowej populacji
  • Wyjaśnianie wszelkich nieścisłości programowych w czasie rzeczywistym
  • Możliwość dostosowywania szkolenia do potrzeb poszczególnych uczestników

 

Asynchroniczne modele e-learning

Te typy szkoleń, oferują elastyczne rozwiązanie dla osób, które zazwyczaj mają kłopoty z wygospodarowaniem czasu na naukę. Uczestnicząc w takim kursie uczestnik sam pilnuje sobie czasu, poświęcanego na naukę. Asynchroniczny e-learning można podzielić na szkolenia komputerowe lub internetowe. W pierwszym przypadku uczestnik otrzymuje CD-ROM z programem szkolącym, w drugim nauka opiera się na wiadomościach przekazanych przez Internet.W przypadku kursu internetowego uczeń otrzymuje adres strony oraz indywidualne hasło dostępu. Do niewątpliwych plusów asynchronicznych modeli e-learning’u zaliczyć można:

  • Dostęp do szkolenia 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
  • Większa jednolitość tematyczna kursów
  • Mniejsze koszty
  • Dostępność do materiałów szkoleniowych niezależnie od miejsca pobytu
  • Szkolenie nieograniczonej liczby ludzi w tym samym czasie

 

Niestety moduły te wiążą się także z pewnymi ograniczeniami tj:

Ø  Brak interakcji z innymi uczestnikami

Ø  Brak kontaktu z nauczycielem/ trenerem

Ø  Mniejsza możliwość dostosowania szkoleń do indywidualnych potrzeb

 

Celem ulepszenia poszczególnych metod e-learningu przedsiębiorcy starają się brać to, co najlepsze z poszczególnych szkoleń, jednocześnie eliminując niedociągnięcia i niedoskonałości. Niestety złoty środek wciąż nie został odkryty, a potrzeby tych, uczących się przez całe życie ciągle wzrastają. Wyżej opisane systemy szkoleniowe są jednakże na tyle zróżnicowane, że każdy może wybrać coś dla siebie. A przecież chcieć, powinno znaczyć móc, szczególnie w czasach przyświecającej nam idei lifelong learning.