Najlepiej wynagradzane zawody w branży IT

sukces-zawodowy-w-branży-IT

Praca w prężnie działającej firmie zajmującej się wdrażaniem i rozwijaniem technologii informacyjnych jest najlepszym sposobem na odniesienie sukcesu. W ubiegłym roku największe pozarządowe badanie wynagrodzeń przeprowadzone przez firmę Sedlak & Sedlak wykazało, że branża IT odnotowuje najwyższe zarobki w kraju – ich mediana wyniosła 6 tys. złotych brutto, a najlepiej zarabiający specjaliści otrzymują miesięcznie ponad 9 tys. złotych. O jakie umiejętności warto zadbać, by dołączyć do grupy najlepiej opłacanych pracowników w kraju?

Zawód: programista

W większości rankingów na najbardziej stabilny zawód w Polsce najwyższą pozycję zajmują programiści. Poszukuje się m.in. specjalistów programujących w Javie, koderów aplikacji webowych i niewebowych, projektantów aplikacji mobilnych i programistów baz danych. O wysokości zarobków programistów decyduje ilość i jakość posiadanych przez pracownika umiejętności twardych. Pożądana na rynku pracy jest znajomość języków backendowych (np. PHP), technologii przeglądarkowych (Javascript), kilku frameworków (np. Zend, Cake, Symphony) oraz podstaw kodowania frontowego (HTML5/CSS3). Wartość pracownika znacznie podnoszą: umiejętność modelowania frontendu RWD i znajomość baz danych opartych na SQL-u (np. MySQL, PostgreSQL). Oczywiście na rynku cenieni są również pracownicy programujący różnego typu urządzenia (np. drukarki, telewizory, komputery samochodowe, maszyny produkcyjne) oraz specjaliści od aplikacji działających na tabletach i telefonach. Dobrą pracę gwarantuje znajomość Javy, Pythona, C/C++/C# oraz Objective C.

Zarobki architektów systemów IT

Jak pokazują wyniki Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń, najlepiej zarabiającymi pracownikami branży informatycznej są architekci systemów IT – mediana ich zarobków wynosiła w 2013 roku 9710 zł brutto. Gwarancją sukcesu w tym zawodzie jest umiejętność godzenia ze sobą cech dobrego programisty, technika oraz menadżera. Zadaniem architektów systemów IT jest łączenie w sprawnie działającą całość różnych modułów i technologii (np. aplikacji, baz danych i API). Aby móc realizować ten plan pracownik musi sprawnie łączyć dobre wykształcenie kierunkowe z wysoko rozwiniętymi umiejętnościami „miękkimi”, decydującymi o skuteczności zarządzania systemem informatycznym.

Inni specjaliści

Inną grupą najlepiej zarabiających specjalistów zatrudnianych w branży IT są kierownicy projektów. To pracownicy szczególnie wartościowi ze względu na umiejętność doskonałego łączenia cennych umiejętności „twardych” (w tym przypadku: perfekcyjnej znajomości frameworków) i „miękkich” (takich jak: zdolności menadżerskie, talent kierowniczy, biegłe władanie językami obcymi). Zadaniem project managera jest całościowe kierowanie projektem, czyli planowanie, ustalanie budżetu, nadzorowanie poszczególnych etapów programowania, optymalizacja i wreszcie końcowe raportowanie całości pracy. Mediana zarobków za ubiegły rok  wyniosła 9,5 tys. złotych brutto. Pośród dobrze zarabiających pracowników branży IT znajduje się również m.in. konsultanci SAP (zajmujący się wdrażaniem systemów informatycznych), analitycy ds. IT oraz inżynierowie oprogramowania. Na prężny rozwój swojej kariery mogą liczyć także osoby, które nie posiadają wykształcenia informatycznego, lecz mogą swoje umiejętności wykorzystywać w firmach zajmujących się nowymi technologiami. Mowa tu przede wszystkim o grafikach, specjalistach ds. bezpieczeństwa oraz prawnikach.

 

Warto pamiętać o tym, że o zarobkach i szybkości awansowania decyduje doświadczenie – im więcej aktywnie wykorzystywanych umiejętności posiadamy, tym szybciej osiągniemy sukces. Najlepiej więc tak zaplanować swoją edukację, aby zdobyć jak najwięcej cennych w późniejszej pracy doświadczeń. Optymalnym rozwiązaniem jest łączenie studiów kierunkowych z pracą zawodową, gdyż umiejętność praktycznego wykorzystywania swojej wiedzy jest w branży IT szczególnie ceniona.

 

Artykuł przygotował serwis Datalab.pl

Kategoria edukacja: