Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Porady

Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS Porady

Prowadząc własny biznes e-commerce zawsze warto wiedzieć, jak prawidłowo przygotować i złożyć sprawozdanie finansowe. To dokument, który informuje o wynikach finansowych przedsiębiorstwa z danego roku obrotowego. Chcesz dowiedzieć się, jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS? Dlaczego i kiedy trzeba to robić? Przejrzyj poniższy poradnik i zacznij prawidłowo przygotowywać sprawozdania oraz rozliczenia podatkowe dla swojej firmy. Alternatywnie, jeśli nie masz wiedzy i doświadczenia, możesz skorzystać z usług Taxology.

Sprawozdanie finansowe do KRS – krok po kroku

Procedura składania sprawozdania finansowego firmy jest dość prosta, a wszystkie formalności możesz załatwić przez internet. Jako przedsiębiorca wpisany do rejestru KRS jesteś zobligowany do przygotowania takiego dokumentu i przesłania go do KRS.

Są jednak wyjątki od reguły i sprawozdanie finansowe nie jest wymagane od osób fizycznych (jawnych) oraz spółek partnerskich, jeśli:

  • przychody netto ze sprzedaży są poniżej 2 mln euro,
  • spółka nie prowadzi ksiąg rachunkowych.

W praktyce masz dwie opcje na złożenie sprawozdania finansowego: bezpłatne do Repozytorium Dokumentów Finansowych oraz odpłatne przez system S24. Płatna wersja sprawozdania finansowego kosztuje 140 złotych.

Po złożeniu dokumentu otrzymasz stosowne powiadomienia w razie: rejestracji zgłoszenia, wzmianki w rejestrze KRS, a także zamieszczeniu dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych.

Więcej na temat sprawozdania finansowego przeczytasz na stronie: https://taxology.co/pl/blog/co-to-jest-sprawozdanie-finansowe/.

W jaki sposób przygotować sprawozdanie finansowe firmy do KRS?

Przygotowanie sprawozdania finansowego jest związane ze skompletowaniem kilku istotnych dokumentów. KRS nie narzuca formy złożenia dokumentu, ale preferowana jest wersja elektroniczna przesyłana online.

Podczas składania deklaracji finansowej musisz przygotować:

  • sprawozdanie z działalności,
  • sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej,
  • opinię biegłego rewidenta/ sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego,
  • sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej,
  • sprawozdanie z działalności jednostki dominującej,
  • skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.

Dokumenty powinny być przygotowane w takim formacie pliku, który będzie można otworzyć na komputerze np. w postaci pliku tekstowego lub graficznego.

Kiedy trzeba złożyć roczne sprawozdanie finansowe firmy?

Zgodnie z aktualnymi przepisami sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa trzeba złożyć w rejestrze sądowym w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania. Samo zatwierdzenie przez urząd powinno nastąpić nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Oświadczenia o ewentualnym braku obowiązku sporządzania dokumentu trzeba złożyć w ciągu pół roku od końca roku obrotowego.