Polacy na studiach podyplomowych

studia podyplomowe

W roku akademickim 2016/2017 studiowało w Polsce, według danych Głównego Urzędu Statystycznego, ponad milion trzysta tysięcy osób. To żacy wybierający studia I i II stopnia, jak i studia podyplomowe. Największą popularnością cieszą się niezmiennie studia stacjonarne - wybiera je 66 proc. studentów, natomiast pozostali decydują się na studia wieczorowe lub zaoczne. Jak na tle tych danych wyglądają statystyki dotyczące studiów podyplomowych?

 

Popularność podyplomówek

Studia podyplomowe, powszechnie nazywane podyplomówkami, to studia dokształcające, dostępne dla osób, które studiowały już na studiach I i II stopnia i mają w ręku dyplom. Z najnowszych danych GUS wynika, że w roku akademickim 2015/2016 na studiach podyplomowych w całej Polsce dokształcało się blisko 152 tys. osób.

W większości byli to słuchacze uczelni publicznych - około 83,5 tys. studentów. Około 68 tys. osób skorzystało w tym czasie z oferty studiów podyplomowych w szkołach prywatnych. Podyplomowe studia oferuje wiele uczelni w Polsce, m.in. najstarszy i największy uniwersytet rolniczy w stolicy - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego.

Większość studentów studiów podyplomowych to kobiety - około 72 proc. słuchaczy. Najpopularniejsze wśród osób uczęszczających na tzw. podyplomówki są takie kierunki jak:

·         studia pedagogiczne,

·         studia z zakresu biznesu i administracji,

·         studia medyczne,

·         studia nauk społecznych,

·         studia prawne.

Szansa na przebranżowienie i zdobycie dodatkowych kompetencji

Studia wyższe dają gruntowne przygotowanie w danym kierunku i powinny pozwalać na łatwiejsze znalezienie pracy w zawodzie. Nie zawsze tak się dzieje, zwłaszcza wtedy, gdy mamy do czynienia ze studiami o ogólnym kierunku, jak np. zarządzanie. Wtedy studia podyplomowe pozwalają na specjalizację i zostanie ekspertem w danej dziedzinie, co jest wysoko cenione przez potencjalnych pracodawców.

Duża liczba oferowanych przez wyższe uczelnie studiów podyplomowych pozwala bez problemu dopasować je do indywidualnych zainteresowań i planów na przyszłość. Można dokształcać się w kierunku, w którym aktualnie się pracuje, albo wybrać coś zupełnie odrębnego, aby w razie potrzeby zyskać większą mobilność na rynku pracy.

Pozyskanie dodatkowych kwalifikacji i wiedzy specjalistycznej, na co pozwala ukończenie studiów podyplomowych, staje się narzędziem do osiągania wyższych stanowisk w wielu branżach i przedsiębiorstwa. Jest to możliwe w przypadku m.in. bankowości, ubezpieczeń, zarządzania czy finansów. Wybierając kierunek studiów podyplomowych student powinien sprawdzić, jaki jest program studiów, czy wykładowcy to teoretycy czy praktycy, i jakie opinie o danej podyplomówce mają absolwenci. Mając taką wiedzę będzie można podjąć racjonalną decyzję o dalszej edukacji.