Prawa autorskie w pigułce - jak korzystać na swoich dobrych notatkach?

prawa autorskie notatki

Z punktu widzenia prawa, ochronie podlegają wszystkie dzieła autorskie: treści pisane, utwory muzyczne i graficzne, taśmy filmowe, nagrania dźwięku, transmisje tv i radiowe, programy komputerowe i wszelkiego rodzaju publikacje. Tak naprawdę chodzi tu o ochronę treści, a nie zawierającego ją produktu fizycznego. Jeśli Twój kolega kupił podręcznik do danego przedmiotu i jako właściciel Ci go pożyczył, nie oznacza, że możesz z niego kopiować. Prawo autorskie nie wygasa również w przypadku, gdy dzieło nie jest już fizycznie dostępne (wyczerpany nakład książki, zakończenie sprzedaży płyty, etc.). Dzieje się to dopiero 50 lat po śmierci autora lub 50 lat od daty ostatniej publikacji czy reedycji.

Stopień dostępności każdego dzieła dla innych określa tzw. licencja. Istnieje wiele jej rodzajów, z najpopularniejszym, darmowym formatem CC (Creative Commons) na czele. Przykładowo, na platformie PERKnotes zawsze weryfikowane jest pochodzenie udostępnianych notatek i treści edukacyjnych. Twórcy serwisu starają się, by maksymalna ich część dostępna była w formie licencji otwartej, tj. takiego zamierzenia autora, w którym chce on jak najszerzej dzielić się swoim dziełem z całą społecznością.

Z kolei w przypadku treści objętych licencją płatną, PERKnotes umożliwia jej szybkie i bezproblemowe nabywanie na dowolną liczbę egzemplarzy. Jeśli chcesz coś skopiować dla siebie, zapłacisz naprawdę niewiele. Jesteś opiekunem grupy i potrzebujesz 20 licencji? Nie ma sprawy, zwłaszcza, że autor dzieła zazwyczaj jest także częścią społeczności PERKnotes i w niektórych sytuacjach zapewne będziesz mógł z nim negocjować dostęp do konkretnych treści.

Warto również pamiętać, że prawem autorskim nie jest objęta idea, ale sposób jej komunikowania. Jeśli więc robisz dobre notatki z wykładu, ale przekazujesz je we własnym stylu, nie tylko nie łamiesz żadnego prawa, ale i stajesz się autorem własnej pochodnej danej myśli. Teraz to Ciebie również chroni prawo autorskie. A Twoje notatki mogą być źródłem przychodu w serwisie PERKnotes.