Szkolenia, licencje, certyfikaty

szkolenia

Firmy transportowe – zarówno kierowcy, jak i przewoźnicy w zależności od specyfiki wykonywanych usług zobowiązane są posiadania odpowiednich certyfikatów. Szczegółowo oczywiście tę listę określają konkretne paragrafy ustawy o transporcie drogowym.

Warto pamiętać, że odpowiednie szkolenia www.star.edu.pl pozwalają nabyć odpowiednie kompetencje, wiedzę oraz umiejętności, by sprawnie zarządzać firmą transportową lub też przewozić wysoko specjalistyczne towary. Oprócz szkoleń, zdobywania odpowiednich licencji warto zadbać o ich uaktualnianie, ponieważ zarówno zmiana przepisów, jak i specyfika poruszania się po polskich drogach wymuszają niejako stałe dokształcanie.

Obowiązek dla przewoźników

Jednym z podstawowych dokumentów, jakie musi mieć osoba lub też wspólnik spółki, która zajmować się ma działalnością gospodarczą w zakresie transportu drogowego jako na przykład spedytor, jest Certyfikat Kompetencji Zawodowych. W zależności od tego, co dana firma zamierza transportować – ludzi czy rzeczy oraz czy będzie działać na rynku krajowym czy też międzynarodowym taki rodzaj certyfikatu należy posiadać.

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest wydawany przez Instytut Transportu Samochodowego. Dzięki profesjonalnym szkoleniom można przygotować się do państwowego egzaminu, który składa się 64 pytań wielokrotnego wyboru. Sam test obejmuje ważne w zarządzaniu firmą transportową zagadnienia jak na przykład aspekty prawa cywilnego i handlowego, zarządzanie finansami przedsiębiorstwa oraz bezpieczeństwo drogowe. Co najważniejsze, egzamin oparty jest na praktycznych przykładach. Warto do egzaminu skutecznie się przygotować z profesjonalnie przygotowanymi trenerami.

Certyfikat na zarządzanie

Certyfikat Kompetencji Zawodowych jest obowiązkowy dla wszystkich tych, którzy chcą rozpocząć działalność w zakresie transportu drogowego. W głównej mierze dotyczy on kadry zarządzającej przedsiębiorstwem spedycyjnym, czyli prezesa i kierownictwa. To osoby, które są zdolne do podejmowania skutecznych czynności związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa - zawierania umów przewozu, nabywania i zbywania przedmiotów zaliczanych do środków trwałych, czy też zwierania lub rozwiązywania umów o pracę. Ten certyfikat uprawnia również do uzyskania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy. Ta natomiast jest niezbędna w późniejszej praktyce gospodarczej. Zarówno inwestycja w szkolenia, egzaminy i certyfikaty, jak i dokształcanie się w celu zwiększania umiejętności to najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy, który chce dobrze zarządzać firmą.