Szkolenia z zakresu podatków dla kadry zarządzającej w Akademii LTCA

podatki szkolenia

Akademia LTCA

Kadra zarządzająca oraz specjaliści działów prawno-finansowych, odpowiednie kursy znajdą w Akademii LTCA w Warszawie. Szkolenia z zakresu podatków, prawa i branżowe pozwolą na zdobycie umiejętności niezbędnych do prawidłowego działania firmy.

Tematyka kursów to między innymi: rewolucja i zmiany w podatkach, split payment i inne mechanizmy uszczelniające VAT, szkolenia antykorupcyjne, ceny transferowe, szkolenie compliance. Akademia oferuje szkolenia otwarte i zamknięte oraz e-learning. Prowadzone są one przez wysokiej klasy specjalistów. Dzięki nim kursanci nabędą umiejętności ułatwiające prowadzenie firmy i nadążanie za zmianami prawa podatkowego. Zdobyta wiedza zwiększy skuteczność kadry zarządzającej i da jej narzędzia do sprawnego działania.

Compliance – szkolenie potrzebne wszystkim

Kurs ten kierowany jest do osób zajmujących się audytem wewnętrznym i kontrolą nad przestrzeganiem zgodności. Jest to szkolenie właściwe dla wszystkich osób odpowiadających za zarządzanie ryzykiem braku zgodności i promowanie zachowań etycznych. Przedsiębiorstwo prowadzone zgodnie z zasadami etyki i przepisów międzynarodowych oraz krajowych to zwiększenie zaufania klientów i podniesienie prestiżu. Szkolenie uczy, w jaki sposób wprowadzać rozwiązania pozwalające na uniknięcie nadużyć i zagrożeń, przy równoczesnym nadążaniu za zmieniającym się prawem. Coraz więcej inwestorów i klientów zwraca uwagę na to, by kontrahenci przestrzegali zasad compliance.

Czy szkolenia z zakresu podatków są konieczne?

Prawo podatkowe podlega ciągłym zmianom. Osoby odpowiedzialne za finanse w firmie powinny na bieżąco zdobywać informacje w tej dziedzinie. W przeciwnym wypadku nowe przepisy podatkowe mogą zaskoczyć przedsiębiorstwo i zachwiać jego płynnością finansową. Grozi to również karami finansowymi i stratą zaufania klientów. Dlatego niezwykle ważne jest, by osoby decyzyjne orientowały się w zagadnieniach podatkowych i wprowadzanych regulacjach. Praktyczne informacje o zasadach rządzących podatkiem VAT, odpowiedzialności podatkowej, i wiele innych, równie ważnych tematów z dziedziny podatków pozwoli na wyprzedzenie konkurencji i osiągnięcie oczekiwanych skutków podatkowych. Zdobyta wiedza umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań przygotowujących do zmian prawnych w odpowiednim czasie. Chroni to firmę przed zaburzeniami i przestojami, a ponadto daje szansę na bezstresowe wprowadzenie przedsiębiorstwa w nowe regulacje prawne.

Szkolenia z zakresu finansów i prawa to szansa na podniesienie kompetencji i zdobycie umiejętności koniecznych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Dzięki Akademii LTCA zmiany podatkowe nie będą trudne, gdyż kursy umożliwiają naukę praktycznego rozwiązywania problemów wynikających z nowelizacji przepisów.