Ogólnopolski konkurs dla najlepszych Placówek Oświatowych w Polsce

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej ogłosiło tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Placówka Oświatowa Roku 2015. Kandydatury można potwierdzać do dnia 30 października 2015 r. Laureaci zostaną ogłoszeni podczas uroczystej konferencji, zaplanowanej w Polskiej Agencji Prasowej S.A.

 

 

technikumgimnazjumszkołaprzedszkoleżłobek

Celem konkursu jest wybranie i nagrodzenie najlepszych Placówek Oświatowych (państwowych  i prywatnych), oferujących atrakcyjne programy nauczania, realizowane w atmosferze przyjaznej i otwartej na potrzeby uczniów.
Placówki mogą zgłaszać swoje kandydatury osobiście, przedkładając wymaganą regulaminem dokumentację. Nominacje przyznaje także organizator konkursu na podstawie dostępnych wyników badań i rankingów rynkowych. Zgłoszone Placówki zostaną ocenione przez niezależną kapitułę konkursu z uwzględnieniem poziomu kształcenia oraz oferty programowej. Doświadczenie kadry dydaktycznej, prestiż oraz dynamika rozwoju Szkoły będą dodatkowymi aspektami działalności, branymi pod uwagę podczas oceny.
Organizatorem konkursu jest Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, instytucja wspierająca podmioty edukacyjne i gospodarcze w rozwoju, poprzez promocję ich działań na rynku ogólnopolskim.

patroni medialni

Więcej informacji na stronie www.certyfikacjakrajowa.org.pl