Aktywni Młodzi - program rozwoju kompetencji społecznych

Rodzaj ogłoszenia: 
Kto/firma: 
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce
Kiedy/Data: 
śr., 2020-04-01
Adres: 
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
Miasto: 
Kraków
Opis/szczegóły: 

Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce zaprasza do udziału w projekcie młodzieżowym „Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych”.

Projekt adresowany jest do osób z Małopolski w wieku 15-29 lat, które zupełnie za darmo będą mogły rozwinąć kompetencje przydatne na rynku pracy, spotkać ludzi, którzy zmieniają świat na lepsze i przeżyć świetną przygodę. W szczególności zapraszamy do udziału osoby z niepełnosprawnością, oraz osoby uczące się w 2 ostatnich latach edukacji.

Celem projektu jest zwiększenie wśród młodych osób tzw. „miękkich” kompetencji przydatnych na rynku pracy – m.in. umiejętności interpersonalnych, pracy zespołowej, liderstwa, komunikacji.

Każdy uczestnik zostanie objęty indywidualną opieką zespołu projektowego, obejmującą:
• przygotowanie Indywidualnego Planu Działania, w którym uczestnik wspólnie ze specjalistami określi swoje słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania oraz drogę do ich realizacji;
• młode osoby zostaną zaproszone na grupowe certyfikowane warsztaty wzmacniające kompetencje społeczne oraz na spotkania z ciekawymi ludźmi – przedstawicielami organizacji pozarządowych, społecznikami;
• uczestnicy projektu będą mogli, przy wsparciu organizatora projektu, odbyć wolontariat w wybranej organizacji zgodny z własnymi zainteresowaniami i otrzymać portfolio wolontariackie. To z pewnością zaprocentuje w przyszłości, podczas poszukiwania pracy.

Wszystkie koszty udziału w projekcie w całości pokrywa organizator projektu – Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce.
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej projektu.

Biura projektu znajdują się w trzech miejscach w Małopolsce – w Krakowie, Bochni i Wadowicach – obecnie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne pracujemy zdalnie i jesteśmy dostępni mailowo oraz telefonicznie:

AKTYWNI KRAKÓW
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków
tel.12 418 77 88, 500 418 772
aktywni.krakow@kolping.pl

AKTYWNI BOCHNIA
ul. Wojska Polskiego 1, 32-700 Bochnia
tel. 531 777 970
aktywni.bochnia@kolping.pl

AKTYWNI WADOWICE
ul. H. Sienkiewicza 7, 34-100 Wadowice
tel. 12 418 77 83, 512 718 298
aktywni.wadowice@kolping.pl

Projekt “Aktywni Młodzi – program rozwoju kompetencji społecznych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój I. Osoby młode na rynku pracy, 1.4 Młodzież solidarna w działaniu.

ZGŁOŚ SIĘ DO AKTYWNYCH MŁODYCH!
Rekrutacja prowadzona jest przez cały okres realizacji projektu - możesz zgłosić się w dowolnym momencie!

Realizator projektu:
Związek Centralny Dzieła Kolpinga w Polsce,
ul. Żułowska 51, 31-436 Kraków

Data ważności ogłoszenia: 
czw., 2020-12-31