Co warto studiować?

co warto studiować

Wybór kierunku studiów, przed którym staje każdy maturzysta, jest wyborem przyszłości zawodowej i w wieku 19 lat bardzo trudno jest go podjąć. Nie zawsze jest jednak przesądzający o dalszej ścieżce rozwoju. Znam wiele osób, które nie pracują w swoim zawodzie, ale są spełnione i odniosły sukces w zupełnie innej dziedzinie.

Decyzja

Zacznijmy od początku drogi zawodowej, czyli od samego wyboru kierunku studiów. Maturzyści podejmują ją kierując się z reguły:

  • pasją i zainteresowaniami (tymi aktualnymi, bo one najczęściej zmieniają się w czasie)
  • trendami na rynku i zapotrzebowaniem na poszczególne zawody
  • stopniem trudności konkretnego kierunku
  • znajomością danej uczelni
  • koniecznością – czyli tam, gdzie się dostaną

Najrozsądniejszymi kryteriami są oczywiście dwa pierwsze. Obserwacja rynku, statystyk ale także zwykłe śledzenie portali z ofertami pracy pomoże w podjęciu decyzji- jednak zagłuszanie własnej intuicji może skutkować koniecznością zmiany kierunku już po pierwszym roku. Warto zatem pamiętać o trendach, ale przede wszystkim poznać własne predyspozycje. Humaniście ciężko będzie stać się znakomitym analitykiem, a matematyk psychologiem. Od pewnego studenta usłyszałam kiedyś: „Męczyłem się strasznie, każdy wykład był dla mnie katorgą, a każdy egzamin ogromnym stresem. Po roku poszedłem za głosem serca i zmieniłem kierunek.” Dziś wspomniany student jest wziętym architektem, którego hobby stało się sposobem na życie.

Przyglądając się jednak trendom, kierunki, po których absolwenci nie mają trudności ze znalezieniem zatrudnienia są od kilku lat te same:

Informatyka I Programowanie

Matematyka, Metody Ilościowe, Statystyka

Energetyka

Budownictwo

Automatyka I Robotyka

Analityka Gospodarcza

Fizyka

Chemia

co warto studiować

Większość z powyższych było do 2014 roku kierunkami zamawianymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ramach Programu Kierunków Zamawianych wsparcie finansowe otrzymywały zarówno wybrane uczelnie (na poprawę jakości kształcenia) jak i sami studenci w postaci dodatkowego stypendium (do 1000 zł miesięcznie). Od tego roku MNiSW chce wspierać rozwój wybranych kompetencji, a nie konkretne kierunki kształcenia. Za kluczowe w osiągnięciu sukcesu zawodowego zostały uznane:

  • przedsiębiorczość
  • umiejętności interpersonalne
  • umiejętności analityczne.

Na sam pilotaż tego Programu Wspierania Kompetencji Ministerstwo przeznaczy 50 mln zł. Zobaczymy jakie będą jego efekty.Program Kierunków Zamawianych zakończył się natomiast sporym sukcesem. Jak pokazuje raport końcowy ponad 87 tys. studentów podjęło naukę na kierunkach zamawianych. Co istotne, absolwenci kierunków zamawianych lepiej radzą sobie na rynku pracy. Aż 54 % z nich pracuje w swoich zdobytych zawodach. Również pracodawcy przyjęli ten program z entuzjazmem. Co trzeci z nich włączył się w program studiów zamawianych, chcąc zrekrutować pracowników: 55% pracodawców oferowało praktyki i staże, 53% dostrzegło, że współtworzenie programu studiów to szansa na pozyskanie w przyszłości wartościowych pracowników, a aż 90% firm deklarowało, że chciałoby uczestniczyć w programie kierunków zamawianych także w przyszłości.

Matura i co dalej?

Co warto studiować? Można śmiało powiedzieć, że polscy maturzyści dokonują coraz bardziej racjonalnych wyborów kierunków kształcenia, które odpowiadają na potrzeby pracodawców. Pierwszą piątkę najczęściej wybieranych w ostatnich latach kierunków otwiera budownictwo (które jeszcze 3 lata temu było na pierwszej pozycji). Na czwartym uplasowała się ekonomia. W pierwszej trójce są zarządzanie, prawo oraz informatyka, którą tylko w roku ubiegłym wybrało ponad 30 000 maturzystów. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie śledzą rynkowe trendy i chcą mieć zawód, który w przyszłości pozwoli im nie na przetrwanie, ale na wygodne życie i podróże. A jak wygląda sytuacja w innych krajach europejskich?

Europejskie wybory

W Wielkiej Brytanii na pierwszym miejscu pod względem popularności kierunków uplasowało się „Business and management studies”. Na drugim miejscu znalazło się prawo, które cieszy się powodzeniem na całym świecie - głównie z powodu prestiżu. Co ciekawe na trzecim miejscu znalazła się socjologia i nauki społeczne. Psychologia spadła na szóstą pozycją, choć długo była w ścisłej czołówce najczęściej wybieranych kierunków – podobnie zresztą jak w Polsce. Co ciekawe, pierwszą dziesiątkę kierunków zamyka historia – jak pokazują różne badania absolwenci historii w Anglii nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia, inaczej niż w naszym kraju, gdzie najczęściej wybieramy pracę w szkolnictwie, muzeach czy instytutach.

W Niemczech ranking najpopularniejszych kierunków wygląda nieco inaczej. Na pierwszym miejscu utrzymuje się BWL (Betriebswirtschaftslehre) czyli business administration. Zaletą tego kierunku jest praktyczność i wszechstronność – umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu gospodarki, marketingu i zarządzania zespołem.Na drugiej pozycji jest budowa maszyn (mężczyźni) lub germanistyka (kobiety).Na trzecim miejscu wśród mężczyzn znalazła się informatyka, a wśród kobiet medycyna. Co ciekawe niesłabnącą popularnością w wielu europejskich krajach (w tym w Polsce) wciąż cieszy się pedagogika, co przy spadającej liczbie urodzeń dzieci może wydać się zastanawiające. Pedagogika jako nauka obejmuje również wiele aspektów związanych z psychologią i socjologią człowieka, a także kwestie starzejącego się społeczeństwa, co wpływa na ogólną ocenę pedagogiki jako kierunku, który warto studiować.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2014_06/a5e23a2c2f94c33d8e40e8a0a554...

Zdjęcie: http://pl.freepik.com/