Uczenie się przez całe życie - odpowiedzią na zmiany w Polsce

Już w drugim stuleciu naszej ery, padły znamienne słowa Epictetusa: „Tylko osoby uczące się, są w pełni wolne” (The Discourses,108 n.e). Ta ponadczasowa teza, w sposób szczególny odnosi się do realiów współczesnej Polski, kraju ogromych zmian i możliwości. Tylko człowiek świadomy, może dokonywać odpowiednich wyborów, dlatego też uczenie się przez całe życie, zdaje sie być jedyną słuszną alternatywą.

1.      Rynek pracy – walcz albo uciekaj

Bez względu na to czy jesteś: świeżo upieczonym absolwentem, osobą bezrobotną, pracownikiem pragnącym zmienić kierunek swojej kariery – twój sukces na rynku pracy, jest zależny od edukacji. Uczenie się przez całe życie, to w obecnych czasach nie kaprys znudzonych bogaczy, a powszechna konieczność.  Im wcześniej sobie to uświadomisz, tym lepiej dla ciebie.  Świat, w którym praca czekała na absolwentów szkół średnich i studiów, odszedł w niepamięć. O etat walczą i bezrobotni i piastujący stanowiska. lifelong learning

Rynek pracy w Polsce to prawdziwa dżungla, w której wygrywają tylko najlepsi. Zdobywcy etatów i osoby robiące zawrotną karierę, to najczęściej ludzie:

- aktywni społecznie,

- posiadający na swoim koncie szereg dyplomów,

- władający językami obcymi,

- obyci z międzynarodowym środowiskiem,

- ciekawi świata

Czy powyższe cechy wskazują na wrodzone predyspozycje? Nie. Czy świadczą o pracowitości jednostek i ich chęci do uczenia się, poznawania nowych rzeczy? Tak.

Z przykrością słyszy się historie: młodych ludzi wierzących w mit, że ukończone studia to gwarant etatu, czy opowieści dorosłych, pomijanych przy awansach, argumentujących swoje racje wyłącznie stażem pracy. Już czas ściągnąć różowe okulary, pokazujące pespektywę widzenia poprzednich epok. Należy wziąć sprawy w swoje rece, walczyć  o lepsze jutro, za pośrednictwem uczenia się przez całe życie.

2.      Polska zmianami stoji – zjedz albo będziesz zjedzony

Zmiany, jakie zaszły w naszym państwie na przetrzeni ostatnich kulkunastu lat, są imponujące.  Jeszcze nie tak dawno miało się poczucie, że od zachodnich krajów Europy i USA dzielą nas lata świetlne. Tymczasem wszelkiego rodzaju różnice, co raz intensywniej zanikają. Nowe oblicze Polski to min.: lepsze warunki życia, nieograniczone możliwości podróżowania, otwarty rynek pracy zagranicznej,  nowoczesny system komunikowania się.  I wszystko zdawałoby się iść w dobrym kierunku, gdyby nie fakt, że szereg osób w naszym kraju, zdaje się nie nadążać za zmianami. Innymi słowy: szeroko pojęty brak wiedzy prezentowany przez rzesze  dorosłych ludzi, prowadzi do ograniczonego korzystania z dóbr, jakie oferuje im współczesna Polska. Poniżej kilka przykładów na to, jak wydawałoby sie niewinna niewiedza, poważnie utrudnia życie osobom dorosłym w naszym kraju:

 - jednostki nie znające językow obcych, unikają opuszczania granic Polski, obawiając się problemów komunikacyjnych,

 - brak technologicznej wiedzy, skutkuje upadaniem niegdyś świetnie prosperujacych firm,

 -  wkroczenie ery komputerów,  wyklucza z organizacji ludzi, nie znających obsługi dostepnych narzędzi.

Europejskie standardy wymagały zmian, a te pociagają za sobą konieczność uczenia się przez całe życie. Współczesny edukujący się człowiek, to osoba świadoma procesów zachodzących  dookoła niego, korzystający z możliwości, jakie daje mu kraj. Czy się z tym zgadzamy, czy nie: „Zjedz albo zostaniesz zjedzony”, to niepisane prawo współczesnej, zmieniającej się Polski.

 

3.      Interakcje – globalne, lokalne, rodzinne

Uczenie sie przez cale życie, daje szansę do poznania ludzi: o podobnych zainteresowaniach, kwalifikacjach, proaktywnym nastawieniu do świata i ciekawych nowości. Obok głównego celu edukacji, jakim jest zdobywanie wiedzy, to właśnie poznawanie ludzi, zdaje się być największym walorem uczenia się przez całe życie.

Innym aspektem odnoszącym się zarówno do edukacji, jak i interakcji, jest szereg możliwości, jakie niosą ze sobą nowości technologiczne. Wideokonferencje, telefony komórkowe, portale społecznosciowe, blogi - dają nieograniczone możliwości kontaktowania się z ludźmi z całego świata. Jeszcze niedawno kosztowne, a i czasami niemożliwe nawiązywanie relacji, teraz nie stanowi większych problemów. Znajomość szerokiego wachlarzu uslug w sferze komunikacji, może znacząco polepszyć relacje biznesowe, rodzinne, przyjacielskie.

Warto również podkreślić wagę uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do relacji rodzic – dziecko. Umiejętności i wiedza dotyczące cyfrowej rzeczywistości młodego człowieka, pozwalają chronić latorośl i współistnieć w jego pasjach. Co najważniejsze, wejście rodzica w świat nowych technologii, pozwala mu świadomie i mądrze stawiać  granice, pomiędzy uczestnictwem dziecka w świecie realnym i wirtualnym.  .

Proces uczenia się przez całe życie, bywa nazywany: chorobą cywilizacyjną, chwilową modą, sposobem na niekończące się wyłudzanie pieniędzy. Jednak człowiek świadomy zmian zachodzących we współczesnym świecie, powinien traktować edukację, jako ścieżkę do osobistej wolności wyboru. We współczesnej Polsce, jak w dżungli, przetrwa grono ludzi najsilniejszych, najbardziej obytych ze swojim środowiskiem. Upewnij się, że jesteś w odpowiedniej grupie.

Foto: 1