Darmowe publikacje naukowe online

Jak poinformowała wiceminister nauki prof. Maria Elżbieta Orłowska w najbliższym czasie dostęp do publikacji naukowych, finansowanych ze środków publicznych ma zostać poszerzony i znacznie ułatwiony. Według założeń od przyszłego roku prawo do przeglądania wartościowych materiałów ma mieć każdy zainteresowany, nie jak dotychczas tylko osoby związane ze środowiskiem naukowym.

Open Access do badań realizowanych w UE

Wolny dostęp do publikacji nie był pomysłem, który narodził się na gruncie polskim. Już latem tego roku Komisja Europejska ustaliła, że od 2014 roku wyniki badań finansowanych ze środków UE mają zostać opublikowane i udostępnione przez Internet, a do 2016 roku aż 60% wszelkich badań realizowanych w UE ze środków publicznych. Podobne zalecenia UE wystosowała do poszczególnych krajów członkowskich. 

Publikacje naukowe online- straty dla wydawców

Obecnie różne wydawnictwa dyktują różne stawki za opublikowanie artykułów. Po negocjacjach, które zakłada prof. Orłowska ma zostać ustalona jedna stawka wydawnicza na terenie całej Polski. Open Acess wiązać się będzie z oczywistymi stratami dla wydawców, jednak nowa rzeczywistość cyfrowa dyktuje zmiany, do których każda branża musi się dostosować.

Darmowe publikacje naukowe online pozwolą na korzystanie z zasobów Wirtualnej Biblioteki Nauki każdemu. Dzięki temu w znaczący sposób ma zostać wzmocniona współpraca między resortem nauki i gospodarki. Jako, że prenumeraty czasopism naukowych kosztują obecnie 12 mln złotych to open access do wyników badań jest najlepszą z możliwości ich efektywnego wykorzystania.