Dwudniowe szkolenie: prawo autorskie oraz otwartość zasobów dla NGO

W dniach 14-15 maja 2013 roku w Gdańsku odbędzie się bezpłatne szkolenie poświęcone prawu autorskiemu, tematyce wolnych licencji i zasadom udostępniania zasobów w sieci. Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są przychylne otwartym rozwiązaniom i chcą je wprowadzać w instytucjach oraz projektach.

Na granicy edukacji i prawa autorskiego mówi się o wielu, wciąż narastających problemach. Idea otwartego dostępu do materiałów edukacyjnych kłóci się bowiem z prawami, które przysługują autorom tekstów. Brakuje wiedzy i świadomości na temat prawa autorskiego, co może prowadzić do jego łamania. Z drugiej strony brak wiedzy na temat publikowania treści na wolnych licencjach  i udostępniania ich szerszemu gronu osób sprawia, że wiele osób z niechęcią odnosi się do tego procesu.

W programie szkolenia:

  • podstawy prawa autorskiego i idei otwartości różnego typu zasobów
  • zasady publikowanie własnych, a także korzystanie z treści innych organizacji udostępnianych w sieci na wolnych licencjach
  • podstawy stosowania licencji Creative Commons
  • instrukcja obsługi otwartego repozytorium NGOteki

Szkolenie odbędzie się w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku przy ulicy Długi Targ 39/40 w godzinach 10-17. Poprowadzą go Kamil Śliwowski oraz Grzegorz D. Stunża. Szkolenie realizowane jest w ramach projektu Spółdzielnia ,,Wiedza” , który wspiera organizacje publiczne oraz społeczne we wdrażaniu  zasady otwartości zasobów. Projekt  dofinansowany jest przez Szwajcarię w ramach programu współpracy z nowymi krajami UE. W ramach szkolenia wyżywienie, nocleg oraz koszty podróży dla osób spoza Gdańska zostaną pokryte.

Ze względu na dużą ilość osób zainteresowanych szkoleniem na przełomie października i listopada zostanie zorganizowana jego druga edycja. Więcej informacji można otrzymać  pisząc na adres: madamczewska@centrumcyfrowe.pl

Na podstawie: Centrumcyfrowe.pl