Jak muzykują Polacy? - pionierskie ogólnopolskie badanie muzykowania Polaków

aktywność-muzyczna-polaków

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki, Instytutem Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Partnerami i Współorganizatorami zaprasza do pionierskiego ogólnopolskiego badania Muzykowanie w Polsce, realizowanego na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Istotą i głównym celem badania jest poznanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków.

Pociąga nas natchniony artyzm i niezwykłe przeżycia artystyczne, spływające z wielkich estrad koncertowych? Czy może wolimy sami grać, śpiewać, tańczyć, jednoczyć się we wspólnym muzykowaniu? Wolimy słuchać „ex cathedra”? Czy chcemy słuchać siebie nawzajem? Preferujemy indywidualne przeżycie w kontakcie ja-artysta, czy raczej chcemy, by integrowały nas tworzone razem brzmienia, choćby niedoskonałe? Stawiamy na indywidualne umiejętności czy na kapitał społeczny? Muzykowanie w Polsce: jedno badanie i wiele pytań ważnych dla współczesnej kultury. Jak muzykują Polacy? I czy w ogóle?

W szczególności badaniu poddane są: praktyka gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie. Uzyskane wyniki umożliwią ocenę umuzykalnienia polskiego społeczeństwa w wybranych aspektach oraz diagnozę, która może stać się podstawą budowania właściwej strategii reformowania edukacji kulturalnej i artystycznej w dziedzinie muzyki, tworzenia warunków dla “nieprofesjonalnej” aktywności muzycznej i rozwoju uczestnictwa w kulturze muzycznej.

Po pierwszej części badania, zrealizowanej pod koniec 2013 roku, obecnie realizowane jest badanie grup specyficznych. Badanie to ma szczególne znaczenie dla projektu Muzykowanie w Polsce - Mamy nadzieję uzyskać dzięki niemu szczególny materiał porównawczy dla próby ogólnopolskiej. Do ankiety w ramach badania grup specyficznych zapraszamy osoby, dla których muzykowanie ma ważne znaczenie i zajmuje szczególne miejsce w ich życiu. Są to zarówno osoby ze środowisk związanych z artystycznym wykonawstwem muzyki, jak i czynni muzykujący amatorzy. W ramach tej części projektu wyłoniliśmy grupy, dla których przygotowane zostały specjalne ankiety. Ankiety dla grup specyficznych różnią się między sobą nieznacznie kolejnością pytań oraz zestawem pytań uzupełniających. Są to między innymi grupy: członków amatorskich zespołów muzycznych, osób związanych z muzyką tradycyjną, chórzystów, rodziców uczniów szkół muzycznych, muzykujących rodzin, uczestników programów typu talent-show i innych. Badanie grup specyficznych zakończy się w lutym 2014 roku.

Na wiosnę 2014 roku opublikowany zostanie raport z badania, który planujemy rozesłać do wszystkich instytucji i osób, związanych z kulturą i decydujących o kulturze, szczególnie muzycznej. W ankiecie znalazły się również pytania o doświadczenia uczestników, związane z powszechną edukacją muzyczną, bowiem to zagadnienie ma szczególne miejsce w działalności Fundacji Muzyka jest dla wszystkich – Fundacji na rzecz rozwijania muzykalności Polaków.

Szczegóły o badaniu: http://www.muzykajest.pl/muzykowanie/

Zapraszamy do udziału! (Przewidziane nagrody!)