Jak wykorzystać informatykę w edukacji?

Nad odpowiedzią na to pytanie i wiele innych dotyczących zastosowania komputerowych technologii w edukacji zastanawiać się będą eksperci w czasie jubileuszowej X Światowej Konferencji na temat Komputerów w Edukacji WCCE 2013, która odbędzie się w Toruniu w dniach 2-5 lipca 2013 roku. Miejscem spotkania światowej klasy ekspertów w tym temacie będzie Collegium Humanisticum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Temat konferencji

Hasło przewodnie konferencji brzmi: uczyć się będąc podłączonym -,,learning while we are connected". W trakcie konferencji wystąpi wiele osobistości ze świata edukacji i nowoczesnych technologii m.in. Mitchel Resnick, który przedstawi ideę otwartych środowisk opartych na wykorzystaniu języka Scratch. Ponadto w programie panele dyskusyjne, prezentacja firm a także warsztaty na temat wykorzystania komputerów i nowoczesnych technologii w edukacji szkolnej.

Adresaci konferencji

Do udziału w konferencji zaprasza się osoby z różnych środowisk: nauczycieli, dyrektorów szkół, naukowców, doktorantów, osoby zajmujące się rozprowadzaniem materiałów i narzędzi edukacyjnych-  innymi słowy wszystkie osoby zaangażowane w proces edukacji i szkolenia, które chciałyby zdobyć wiedzę na temat aktualnego stanu techniki, a swoje doświadczenia wykorzystać w środowisku pracy. 

 ,,Informatyka w edukacji"

Kontynuacją tej konferencji będzie odbywająca się również w murach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu X Konferencja ,,Informatyka w edukacji", która odbędzie sie w dniach 5-7 lipca 2013 roku. Spotkanie to będzie stanowić Dni Narodowe konferencji WCCE 2013.  W czasie spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie metodyki nauczania informatyki, przygotowania nauczycieli do nauczania przedmiotów informatycznych czy też technologii sieciowych i internetowych.

Udział w konferencji jest odpłatny i daje prawo do uczestnictwa we wszystkich sesjach w czasie konferencji. Ponadto w cenie materiały konferencyjne, poczęstunek, napoje oraz transport w miejsca, w których odbywać się będą spotkania na terenie Torunia. 

Więcej informacji na temat konferencji można uzyskać na stronie: Edu.rsei.umk.pl