Nowy portal społecznościowy dla nauczycieli

nowy portal dla nauczycieli

Od 2 kwietnia w polskiej wersji językowej dostępny jest nowy portal społecznościowy dla nauczycieli ,,Consumer Classroom”. Jego głównym celem jest promowanie edukacji konsumenckiej. Strona finansowana jest ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej.

Do czego potrzebna nam edukacja konsumencka

Konsumcja jest ważnym obszarem naszego życia. Poświęcamy jej dużą ilość czasu i pieniędzy. Szybki rozwój środków masowego przekazu, Internetu, sieci sprawił, że nastolatkowie są szczególnie narażeni na brak świadomości swoich praw konsumenckich. Edukacja konsumencka, której poświęcona jest strona ConsumerClassroom.eu to krok w przyszłość, ochrona przyszłych konsumentów oraz dbałość o zwiększenie ich odpowiedzialności. Consumer Classroom stawiając sobie za cel zwiększenie świadomości konsumenckiej wśród osób młodych stara się  dostarczyć im najwyższej jakości wiedzę merytoryczną na ten temat. Edukacja konsumencka jest pomocna w poznawaniu struktur oraz systemów rządzących na rynku i stania się odpowiedzialnym konsumentem i dlatego też jest tym czego powinni nas uczyć w szkole.  W obecnym nauczaniu w wielu tradycyjnych przedmiotach można spotkać się z zagadnieniami związanymi z edukacją konsumencką, dlatego też nauczyciele są właściwymi osobami, jeśli chodzi o kształcenie młodych ludzi, którzy wkrótce staną się konsumentami.

Jak działa strona

Consumer Classroom to przede wszystkim bogata baza materiałów z zakresu edukacji konsumenckiej. Daje ona możliwość zapoznania się przez nauczycieli z zagadnieniami edukacji konsumenckiej i  pomaga przy tworzeniu gotowych scenariuszów  lekcji. Obszerna biblioteka gromadzi zbiory pochodzące ze wszystkich krajów europejskich co daje szansę kształcenia na bazie materiałów o standardzie europejskim. Po zarejestrowaniu się nauczyciel otrzymuje nie tylko dostęp do obszernej bazy danych, ale również do wielu innych, internetowych narzędzi:

  • kalendarza, dzięki któremu na bieżąco można śledzić aktualne wydarzenia konsumenckie odbywające się na terenie całej Europy, a także udostępniać uczniom terminy realizacji danych zadań czy nawet utworzyć swoje własne wydarzenie dzięki praktycznym funkcjom
  • moja klasa- dzięki któremu można łatwo i szybko udostępniać uczniom lekcje oraz omawiać je czy to przy wykorzystaniu narzędzi internetowych, interaktywnych tablic itp.
  • moje kolekcje- przy ich użyciu można tworzyć uporządkowane kolekcje zasobów i dzielić się nimi z innymi nauczycielami

To jednak tylko niektóre z możliwości jakie można uzyskać po rejestracji w The Consumer Classroom. Dzięki interaktywnym narzędziom oraz forum możliwa jest również współpraca z innymi szkołami w Europie i dzielenie się swoimi doświadczeniami związanymi z edukacją. Uczniowie mogą również wziąć udział w organizowanych dwa razy w ciagu roku konkursach, których hasłem przewodnim jest promocja edukacji konsumenckiej i wygrać dzięki temu atrakcyjne nagrody. Nauczyciele mogą ponadto oceniać i recenzować zasoby, z których korzystali udzielając tym samym cennych informacji innym, korzystającym z materiałów zamieszczonych na stronie nauczycielom.

Dla kogo strona

Grupą docelową strony są przede wszystkim nauczyciele szkół ponadpodstawowych, kształcący młodzież w przedziale wiekowym 12-18 lat.  Pod kątem młodzieży w tym wieku są bowiem tworzone materiały dydaktyczne, z wyraźnym podziałem na dwa przedziały wiekowe: 12-14 lat i 15-18 lat. Portal stanowi zachętę dla nauczycieli wszelkich przedmiotów do dołączenia do dynamicznej grupy pedagogów z całej Europy. To dla nauczycieli duża oszczędność czasu dzięki oferowanym, gotowym lekcjom, które można udostępniać uczniom na wiele różnych sposobów. Korzystać z zasobów może każdy nauczyciel, a scenariusze lekcji można dopasować do swoich potrzeb edukacyjnych z pomocą kreatora. Choć głównymi odbiorcami są nauczyciele strona ta może również zainteresować organizacje konsumenckie, dyrektorów szkół, ekspertów w zakresie edukacji konsumenckiej.

Aby móc bezpłatnie korzystać ze wszystkich zasobów i narzędzi jakimi dysponuje strona wystarczy zarejestrować się w portalu  podając hasło, które będzie zawierać przynajmniej jeden znak specjalny. Kwestiami merytorycznymi polskiej części Consumer Classroom zajmuje się Fundacja Think. Wkrótce na stronie dostepny będzie blog eksperta dzięki któremu będzie można zapoznać się z aktualnymi informacjami dotyczącymi świadomości konsumenckiej oraz znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania na forum.