Innowacje pedagogiczne

28 sie. 2018

Zadaniem dyrektora szkoły jest zapewnienie dzieciom pełnego wyposażenia, dzięki którym będą mogli uczyć się wygodnie i bezpiecznie. Co koniecznie musi się znaleźć w sali lekcyjnej i poza nią?

26 li. 2015

Często słyszy się, że gry komputerowe są bardzo niebezpieczne dla dzieci. W mediach mówi się o uzależnieniach, o nieodpowiednich treściach, o zbyt łatwym dostępie do takich produkcji…To wszystko prawda, nie da się tego ukryć, ale czy naprawdę nie ma dla dzieci gier, którą oferują im bezpieczną rozrywkę? Zdecydowanie takie gry są, i nawet więcej, mogą one skutecznie edukować.

20 lt. 2015

Howard Gardner, profesor Uniwersytetu Harvarda w środowisku naukowym znany jest przede wszystkim jako twórca teorii wielorakich inteligencji. Zdaniem amerykańskiego psychologa standardowe pomiary nie są wystarczające, by określić iloraz inteligencji danej osoby. Jego zdaniem istnieje kilka rodzajów inteligencji w zależności od aktywności, którą aktualnie weźmie się pod uwagę.

15 st. 2015

O szybkim czytaniu, korzyściach i obawach z tym związanych w rozmowie z Martyną Korotczuk opowiada Aleksandra Jadach - psycholog, trener efektywnej nauki w Europejskim Instytucie Edukacji Engram – jedynej w Polsce certyfikowanej szkole efektywnej nauki. Prawdziwa pasjonatka mnemotechnik i szybkiego czytania. Na co dzień prowadzi warsztaty Ucz się inteligentnie (uczsieinteligentnie.pl) oraz szkolenia skierowane do pedagogów, nauczycieli i dyrektorów szkół.

16 gru. 2013

Rodzina to miejsce, gdzie kształtuje się osobowość dziecka, jego nawyki, poczucie własnej wartości. Od postaw rodziców zależy czy dziecko będzie miało odpowiednie warunki do rozwoju czy raczej będą one wpływać ujemnie na zachowanie dziecka w przyszłości. Liczne badania naukowe potwierdzają, że rodzice odgrywają niezwykle istotną rolę w rozwoju dziecka, a co za tym idzie przyczyniają się do ich sukcesu lub porażki. Jak można pomóc swojemu dziecku odnieść sukces?

05 lp. 2013

Dziś na łamach naszego portalu prezentujemy wywiad z doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunktem w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i autorem blogu EdukatorMedialny.pl. Pan Grzegorz jest ekspertem z zakresu edukacji medialnej, dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z nim na temat stanu edukacji medialnej w Polsce, medialabów oraz jego działalności w różnych projektach edukacyjnych.

11 kw. 2013

Od 2 kwietnia w polskiej wersji językowej dostępny jest nowy portal społecznościowy dla nauczycieli ,,Consumer Classroom”. Jego głównym celem jest promowanie edukacji konsumenckiej. Strona finansowana jest ze środków Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Konsumentów Komisji Europejskiej.

12 mrz. 2013

W nowym roku akademickim 2013/2014 Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zdecydował się na otwarcie trzech nowych kierunków studiów. Obok agrobiznesu i inżynierii pojawi się także ,,zielarstwo i terapie roślinne”. Studenci tego kierunku zostaną profesjonalnie przygotowani do pracy w sektorze zielarskim.

30 st. 2013

O nauczaniu szkolnym można mówić wiele, to co jednak w sposób szczególny rzutuje na obraz polskiego szkolnictwa to fakt, że wciąż dominuje klasyczny model nauczania, brakuje metod nowoczesnych i praktycznych. Czego wciąż nie uczą nas w szkołach, a powinni?