Szkoła policealna w Warszawie – czym kierować się przy jej wyborze?

Studium pracowników medycznych i społecznych

Jednym ze sposobów na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych jest ukończenie szkoły policealnej i w Warszawie można w tym zakresie skorzystać z wyjątkowo bogatej oferty edukacyjnej. Warto więc wiedzieć, jakie kierunki można ukończyć w warszawskich placówkach oraz jak wybrać najlepszą szkołę w stolicy.

Szkoły policealne – co trzeba o nich wiedzieć?

Na początku wyjaśnijmy, czym w ogóle są szkoły policealne. Są to placówki edukacyjne przeznaczone dla osób dorosłych ze średnim wykształceniem, które chcą w stosunkowo krótkim czasie zdobyć konkretny zawód. Nauka tutaj trwa bowiem zaledwie jeden rok lub dwa lata i kończy się egzaminem, którego zadanie pozwala na zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz tytułu specjalisty lub technika.

Szkołę policealną zazwyczaj wybierają więc osoby:

 • którym zależy na jak najszybszym rozpoczęciu kariery zawodowej bez konieczności kończenia wieloletnich studiów,
 • którym nie udało się zdać matury (nie jest ona wymagana),
 • które chcą się przekwalifikować, aby znaleźć lepsze zatrudnienie.

Jakie kierunki oferują szkoły policealne w Warszawie?

W stolicy naszego kraju jest bardzo dużo szkół policealnych, co przekłada się na szeroki wybór kierunków, jakie można w nich ukończyć. W sumie jest ich kilkadziesiąt i trudno je wszystkie wymienić. Do najpopularniejszych jednak należą następujące:

 • asystent stomatologiczny,
 • technik usług kosmetycznych,
 • opiekun osoby starszej,
 • technik usług fryzjerskich,
 • podolog,
 • technik optyk,
 • florysta,
 • technik administracji.

Czym kierować się przy wyborze placówki edukacyjnej?

Jeśli twoim miejscem zamieszkania jest Warszawa, szkoła policealna powinna przede wszystkim zapewnić ci możliwość kształcenia w wybranym przez ciebie kierunku. Ważne są również następujące kwestie:

 • dogodna lokalizacja lub możliwość nauki online,
 • doświadczenie (świadczy o tym np. duża liczba absolwentów),
 • dobrze wyposażone pracownie do zajęć praktycznych,
 • dostępność bezpłatnych kierunków,
 • przyjazne warunki rekrutacji.

Warto podkreślić, że nauka w szkole policealnej z założenia powinna skutkować zdobyciem nie tylko wiedzy teoretycznej z danego kierunku, ale także umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu. Tylko w ten sposób można być dobrze przygotowanym do podjęcia pracy po ukończeniu edukacji. Warto zatem wybrać placówkę, która oferuje odpowiedni poziom nauczania. Możesz się o tym przekonać nie tylko poprzez wnikliwe przeanalizowanie oferty, ale także sprawdzając, choćby w Internecie, jakie ma opinie dana szkoła policealna wśród jej absolwentów.