e-uczeń

15 maj 2014

Mobile learning zwany w skrócie m-learningiem jest innowacyjną formą nauki wykorzystującą bezprzewodowe technologie takie jak laptopy, smartphony, tablety czy odtwarzacze mp3. To bardziej nowoczesna forma d-learningu czyli uczenia się na odległość.

27 wrz. 2013

Do 31 października trwa rekrutacja do innowacyjnego projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej, opartego na bazie rozwiązań społecznościowych. Projekt skierowany jest do osób pracujących między 25 a 64 rokiem życia i umożliwia bezpłatne samokształcenie wykorzystując różne metody nauczania oraz zróżnicowane pod względem tematyki materiały dydaktyczne.

05 lp. 2013

Dziś na łamach naszego portalu prezentujemy wywiad z doktorem nauk społecznych w zakresie pedagogiki, adiunktem w Pracowni Edukacji Medialnej w Zakładzie Filozofii Wychowania i Studiów Kulturowych w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego i autorem blogu EdukatorMedialny.pl. Pan Grzegorz jest ekspertem z zakresu edukacji medialnej, dlatego też postanowiliśmy porozmawiać z nim na temat stanu edukacji medialnej w Polsce, medialabów oraz jego działalności w różnych projektach edukacyjnych.

10 kw. 2013

W mediach oraz w środowisku naukowym jednym z tematów, ktory wywołuje silne emocje jest kwestia zadań jakie w cyfrowym świecie powinien pełnić nauczyciel. Wszyscy są zgodni co do tego, że w związku z rozwojem technologii informatyczno-komunikacyjnych istnieje silna potrzeba zmiany dotychczasowego modelu nauczania. Jaki powinien być cyfrowy nauczyciel?

05 gru. 2012

Blended-learning zwany również mix-learningiem i hybryd-learningiem zyskuje współcześnie coraz większą popularność. Czym jest blended-learning? Systemem łączącym klasyczne metody nauczania stacjonarnego z innowacyjnymi sposobami wykorzystywanymi w nauczaniu zdalnym, który znacząco wpływa na wzbogacenie procesu edukacyjnego. Szkolenia mieszane to odpowiedź na społeczną potrzebę ciągłego i nieograniczonego dostępu do informacji i konieczność kształcenia się przez całe życie.

03 gru. 2012

W tegoroczną Barbórkę odbędzie się konferencja pod hasłem ,,Innowacje w edukacji - Szkoła Interaktywna”. Już po raz trzeci w warszawskim Centrum Konferencyjnym Zielna mieszczącym się przy ul. Zielnej 37 organizowane jest spotkanie w całości poświęcone trendom nauczania na odległość. Organizatorem konferencji jest e-Learning Trends Sp. z o.o.

03 sie. 2012

Tak jak i wszystko inne tak wokół nas się nieustannie zmienia, tak również metody pracy w szkole powinny się zmieniać i dostosowywać do wymagań współczesnego świata. Opracowywanych jest wiele programów nauczania stosujących nowoczesne metody pracy w szkole. Takim programem jest KREATOR realizowany z polecenia Ministra Edukacji Narodowej. Nowoczesne metody pracy w szkole to przede wszystkim aktywizacja uczniów do samodzielnego działania, mająca na celu przystosować ich do późniejszego, dorosłego życia.

 

06 kw. 2012

W dniach 13-15 czerwca 2012, na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja poświęcona szeroko rozumianej e-edukacji. Edukacja online staje się coraz bardziej popularnym tematem konferencji w oświecie.

 

Tematyka wydarzenia będzie oscylować wokół takich zagadnień jak:

§  Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;

§  Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,

§  Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,

§  E-nauczanie w kształceniu przez całe życie

 

25 maj 2011

Blended learning jest to forma uczenia się, łącząca w sobie zajęcia tradycyjne (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z aktywnościami prowadzonymi zdalnie przy pomocy komputera. W praktyce oznacza to, że  w porównaniu do tradycyjnego modelu, uczestnicy biorący udział w kursie wykorzystującym blended learning, mogą spotykać się tylko sporadycznie w celu weryfikacji wiedzy, przyswajanej za pomocą komputera.

26 mrz. 2011

Metody e-learningowe są często dzielone na dwie główne kategorie: Synchronicznego Wzorca (Synchronous E – learning modules) oraz Asynchronicznego Wzorca (Asynchronous E - learning modules). Obecnie jesteśmy świadkami narodzin nowej grupy szkoleń, łączącej najlepsze elementy wspomnianych rodzajów modułów. W poniższym artykule omówiono znaczenie, cele, zalety i wady pierwszych dwóch rodzajów e-learning’u.