Konferencja: Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka

W dniach 13-15 czerwca 2012, na terenie Politechniki Warszawskiej odbędzie się konferencja poświęcona szeroko rozumianej e-edukacji. Edukacja online staje się coraz bardziej popularnym tematem konferencji w oświecie.

 

Tematyka wydarzenia będzie oscylować wokół takich zagadnień jak:

§  Wirtualizacja kształcenia i nowe trendy w e-edukacji;

§  Metodyka e-nauczania, kryteria oceny efektów nauczania przez Internet,

§  Technologie informacyjne, multimedia i Internet w edukacji,

§  E-nauczanie w kształceniu przez całe życie

 

Aby wziąć udział w konferencji należy:

1.    Do 11 czerwca 2012 zarejestrować się za pośrednictwem formularza dostępnego na :http://vu2012.okno.pw.edu.pl/index.php?strona=rejestracja

2.     Uiścić opłatę w wysokości 450 PLN

 

Więcej informacji o konferencji: "Uniwersytet Wirtualny – model, narzędzia, praktyka”, znajdziesz na: http://vu2012.okno.pw.edu.pl/index.php