edukacja i biznes

20 lt. 2011

Jak pokazują statystyki, na niewiarygodnie szybkim rozwoju szkoleń w wersji online, najbardziej zyskują właściciele małych firm. Okazuje się, że wiedza i umiejętności nabyte za pośrednictwem kursów internetowych, wspomagają młodych liderów w poszerzaniu działalności swoich przedsiębiorstw.

12 st. 2011

Istnieje spore grono ludzi, których używając terminologii Oliviera Stona, moglibyśmy nazwać ”Natural Born Leaders”. Mowa tu o osobach posiadających nadzwyczajne umiejętności menedżerskie. Tym samym wydawać by się mogło, że świat biznesu nie potrzebuje dodatkowej edukacji z dziedziny zarządzania. Faktem jednak jest, że liczba osób posiadających potencjał przywódcy, jest stosunkowo  niewielka.

05 gru. 2010

Do stworzenia gospodarki opartej na wiedzy, potrzebne są głębokie i śmiałe zmiany - określane jako "nowy projekt cywilizacyjny" – jak donosi PARP - by polski system transferu technologii i komercjalizacji wiedzy był skuteczny i mógł podjąć wyzwania globalizacji.

28 wrz. 2010

6. Targi Techniki Przemysłowej, Nauki i Innowacji TECHNICON - INNOWACJE odbędą się w dniach 13-14 października w Gdańsku. Celem imprezy jest promowanie współpracy między światem nauki, biznesu i przemysłu, promocja wynalazców, ośrodków naukowo-badawczych, instytutów i firm zainteresowanych postępem technologicznym.

 

06 wrz. 2010

80 mln euro przeznaczyła w tym roku Komisja Europejska na zwiększenie współpracy między instytucjami badawczymi a prywatnymi przedsiębiorstwami. W Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE został ogłoszony konkurs na projekty dotyczące współpracy przemysłu z nauką - Marie Curie Industry-Academia Partnership and Pathways (IAPP). Konkurs zostanie zamknięty 7 grudnia.

11 cz. 2010

Gruby portfel – niepotrzebny, znajomości – niepotrzebne, lokal – niepotrzebny. Niezbędny jest natomiast dobry pomysł na biznes. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości (AIP), założone w 2004r, stały się czołową organizacją studencką, działającą przy 31 najlepszych uczelniach w Polsce. Powstały z myślą o młodych ludziach, którzy nie przekroczyli 30, są ambitni, dobrze wykształceni, a wiedzę zdobytą na studiach pragną wykorzystać w praktyce i w najbliższej przyszłości planują samodzielnie prowadzić swoją działalność.

17 li. 2009

W dobie społeczeństwa wiedzy dziedziny edukacji i biznesu nabierają coraz większego znaczenia – również dla liderów – zarówno w zakresie zarządzania instytucjami, jak i w sferze uzupełniania wiedzy i doskonalenia technik menedżerskich.Liderzy edukacji w coraz większym stopniu doceniają zasoby praktycznej wiedzy zgromadzonej przez sektor prywatny. W społeczeństwie wiedzy współpraca obu tych dziedzin jest koniecznością, a wymiana doświadczeń – dobrodziejstwem.